برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1670 100 1
شبکه مترجمین ایران

موفق شدن


مترادف موفق شدن: توفیق یافتن، پیروز شدن، کامیاب شدن

معنی موفق شدن در لغت نامه دهخدا

موفق شدن. [ م ُ وَف ْ ف َ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) توفیق یافتن. (ناظم الاطباء). کامیاب گشتن. توفیق اتمام کار یا نیل به آرزو پیدا کردن. دست یافتن. کامیابی یافتن. (از یادداشت مؤلف ) : عهد خراسان و جمله ٔ مملکت پدر را بخواستیم... با آنچه گرفته شده است... با آنچه موفق شدیم به گرفتن. (تاریخ بیهقی ).
شکر خدای کن که موفق شدی به خیر.
سعدی (گلستان ).

معنی موفق شدن به فارسی

موفق شدن
توفیق یافتن ٠

معنی موفق شدن به انگلیسی

get on (فعل)
کار کردن ، پیش رفتن ، گذراندن ، موفق شدن ، گذران کردن
prosper (فعل)
پیشرفت کردن ، موفق شدن ، رونق یافتن ، کامکار شدن ، کامیاب شدن
do well (فعل)
موفق شدن
succeed (فعل)
موفق شدن ، کامیاب شدن ، نتیجه بخشیدن ، بدنبال آمدن ، بطور توالی قرار گرفتن
get rich (فعل)
موفق شدن
make good (فعل)
موفق شدن
make out (فعل)
تنظیم کردن ، موفق شدن ، معنی چیزی را پیدا کردن
thrive (فعل)
پیشرفت کردن ، موفق شدن ، رونق یافتن ، کامیاب شدن
make it (فعل)
موفق شدن

معنی کلمه موفق شدن به عربی

موفق شدن
انجح , انجز , صل

موفق شدن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• موفق شدن در زندگی   • معنی موفق   • راههای رسیدن به موفقیت   • عکس موفقیت در کار   • موفق شدن به انگلیسی   • موفق خواهم شد   • برای رسیدن به موفقیت چه باید کرد؟   • موفقیت چیست؟   • معنی موفق شدن   • مفهوم موفق شدن   • تعریف موفق شدن   • معرفی موفق شدن   • موفق شدن چیست   • موفق شدن یعنی چی   • موفق شدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی موفق شدن

کلمه : موفق شدن
اشتباه تایپی : l,tr ank
عکس موفق شدن : در گوگل

آیا معنی موفق شدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )