برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مورد تکریم قرار دادن

مورد تکریم قرار دادن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرهود
revere

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مورد تکریم قرار دادن   • مفهوم مورد تکریم قرار دادن   • تعریف مورد تکریم قرار دادن   • معرفی مورد تکریم قرار دادن   • مورد تکریم قرار دادن چیست   • مورد تکریم قرار دادن یعنی چی   • مورد تکریم قرار دادن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مورد تکریم قرار دادن
کلمه : مورد تکریم قرار دادن
اشتباه تایپی : l,vn j;vdl rvhv nhnk
عکس مورد تکریم قرار دادن : در گوگل

آیا معنی مورد تکریم قرار دادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )