برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1634 100 1
شبکه مترجمین ایران

موجودات


برابر پارسی: باشندگان

معنی موجودات در لغت نامه دهخدا

موجودات. [م َ ] (ع ص ، اِ) ج ِ موجودة. رجوع به موجود و موجودة شود. || مخلوقات و آفریدگان و شوندگان. (ناظم الاطباء). کاینات. مکونات. آفریده ها. آفریدگان. برایا. (یادداشت مؤلف ) : بشناختم که آدمی شریف تر خلایق و عزیزتر موجودات است. (کلیله و دمنه ).
بر در کعبه که بیت اﷲ موجودات است
که مباهات امم زان در والا شنوند.
خاقانی.
زبده ٔموجودات و فهرست مخلوقات گردانید. (سندبادنامه ص 3).در خبر است از سرور کاینات و مفخر موجودات و تتمه ٔ دور زمان محمد عبداﷲ (ص )... (گلستان ). اجل کائنات ازروی ظاهر آدمی است و اذل موجودات سگ. (گلستان ).
- پیدا آوردن موجودات ؛ خلق کردن جهان هستی. آفرینش آفریدگان :
همی گویی زمانی بود ازمعلول تا علت
پس از ناچیز محض آورد موجودات را پیدا.
ناصرخسرو.
- جمله ٔ موجودات ؛ همه ٔ مخلوقات و همگی شوندگان عالم. (ناظم الاطباء).
|| هر چیزکه دارای وجود و هستی باشد. (ناظم الاطباء).
- موجودات ثوانی ؛ موجودات بعد از صادرات اولند که نفوس مدبره و ارواحند. (از فرهنگ علوم عقلی تألیف سیدجعفر سجادی ).
- موجودات جسمانی ؛ موجوداتی هستند که بواسطه ٔ حواس ادراک می شوند. مقابل موجودات روحانی که به عقل درک و به فکر تصور می شوند. (از فرهنگ علوم عقلی ).
- موجودات جزئی ؛ موجوداتی هستند که پیوسته در کون و فساد و متوجه به طرف کمال و تمامیتند. رجوع به موجودات کلی شود. (فرهنگ علوم عقلی ).
- موجودات خارجی ؛ در مقابل موجودات ذهنی می باشند و مراد از خارج ، خارج از ذهن و عالم عین است که در آن موطن منشاء آثار وجود عینی است. (فرهنگ علوم عقلی ). موجودات عینی. و رجوع به ترکیب موجودات عینی شود.
- موجودات ذهنی ؛ در مقابل موجودات خارجی است و عبارت است از ارتسام صور اشیاء در ذهن بالجمله موجودات و مخلوقات نفس را به نام موجودات ذهنی نامند که صادر از نفسند و آثاری بر آنها مترتب است. (از فرهنگ علوم عقلی ).
- موجودات روحانی ؛ موجوداتی است که به عقل درک و به فهم تصور می شوند مقابل موجودات نفسانی. موجودات روحانی ...

معنی موجودات به فارسی

موجودات
( اسم ) جمع موجوده ( موجود) هست شدگان هستی دارندگان .

معنی موجودات در فرهنگ معین

موجودات
( ~ .) [ ع . ] (اِمف .) جِ. موجود.

موجودات در جدول کلمات

موجودات
کاینات
موجودات زنده
جانوران
موجودات غیر زنده
جمادات
از موجودات نامرئی
جن
تحقیق در باره روابط بین موجودات زنده
بوم شناسی
علمی که با موجودات زنده و فرآیندهای حیاتی سروکار دارد
زیست شناسی
یکی از راه های که برای در امان ماندن موجودات زنده و غیرزنده از دیده شدن به وسیله دشمن به کار می رود
استتار
از آثار ام نایت شیامالان با حضور مل گیبسون و جواکین فونیکس درباره موجودات فضایی
نشانه ها

معنی موجودات به انگلیسی

creatures (اسم)
موجودات

معنی کلمه موجودات به عربی

موجودات
حياة

موجودات را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شهریار آریابد
پدیدگان ،هستیان
جوادقیاسوند
کائنات
جعفری
موجودات : اَسْتانْ ، هَسْتانْ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• موجودات فضایی در قرآن   • موجودات فضایی ناسا   • موجودات فضایی در ایران   • موجودات فضایی واقعی   • موجودات فضایی در یاسوج   • موجودات فضایی ویکی پدیا   • ایا موجودات فضایی وجود دارند   • فیلم موجودات فضایی   • معنی موجودات   • مفهوم موجودات   • تعریف موجودات   • معرفی موجودات   • موجودات چیست   • موجودات یعنی چی   • موجودات یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی موجودات

کلمه : موجودات
اشتباه تایپی : l,[,nhj
عکس موجودات : در گوگل

آیا معنی موجودات مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )