برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1516 100 1
شبکه مترجمین ایران

موجودات زنده

موجودات زنده در جدول کلمات

موجودات زنده
جانوران
علمی که با موجودات زنده و فرآیندهای حیاتی سروکار دارد
زیست شناسی
یکی از راه های که برای در امان ماندن موجودات زنده و غیرزنده از دیده شدن به وسیله دشمن به کار می رود
استتار

موجودات زنده را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی موجودات زنده   • مفهوم موجودات زنده   • تعریف موجودات زنده   • معرفی موجودات زنده   • موجودات زنده چیست   • موجودات زنده یعنی چی   • موجودات زنده یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی موجودات زنده

کلمه : موجودات زنده
اشتباه تایپی : l,[,nhj ckni
عکس موجودات زنده : در گوگل

آیا معنی موجودات زنده مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )