برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهمید

مهمید را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی مهمیدوند
یکی از طوایف هفت لنگ بختیاری که که شاخه ای از آنها در کرانه رود کارون در حومه شهرستان شوشتر وروستای باستانی کوهزر ساکن شده اند
آریا بهداروند
در زبان لری بختیاری به معنی
محمود
Mahmid
آریا بهداروند
نام پسر در زبان لری بختیاری به معنی محمود
Mahmid
مهران شاهین فر
در کتاب �انجيل� حضرت قائم (عج) با نام �مهميد الآخر� خوانده شده است
آریا بهداروند
در زبان لری بختیاری به معنی
محمود
Mah mid
آریا بهداروند
تیره مهمیدوند در طایفه نیم بنیچه
*لیمو نچی.لیموچی*ایل منجزی بهداروند
تیره های
طایفه نیم بنیچه (عباس وند.قربان وند.قاسمی.محمدی.عاشوروند....
****

شجرنامه تیره شاهمنصوروند*آشتیانی وند*طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند

خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
رستم خان آقاسی
تاجمیر قنبر خان (علیجاه تاج الدین امیر قنبر ::عالی امیر )
عالی ویسی
عالی مهمد *مهمید*
هیبت الله
چهل امیر
آشتی
آقاسی
پسران
(هادی عالی کرم.شیخ رفیع.شفیع.عبدالله.محمد.صادق )
تش های زیر
رفیعی.داودی.شیخی.زاهدی.اورامه.چلوند.جمال پور.احمدی.خلیلی.یادگاری.فرنام.سوخته زار.سوخته روزی.امیدی.لطفی فر.عالی کرم..باقر..فروغی.....

**((
تیره شمس خلیلی *رستمی پلنگ *
شامل تش های
(رستمی.خدابخشی.الله بخشی.برات وند.سعدی.شیخ ویس.شیرمرد.گدا خانی.تقی پور.زیلایی منجزی.....
رستم خان آقاسی
پدر
جان محمد خان
پدر
شمس الدین خان
****
تیره اسماعیل وند خلیلی
تاجمیر قنبر خان
یوسف خان
اسماعیل خان
مهمد خان
شیرخان
(حسین خان.بلیل... )
حسین خان
احمد
ابراهیم
رمضان
جافر
-
-
-
-لیموچی ململی

شجرنامه
تش محمیدوند *بنیادوند*
تیره لیموچی طایفه ململی

امیرالدین لجمیر
محمودشاه *محمید.مهمید*
ملا هیبت الله
محمد خان
ملا مراد
ملا عباس
ملا بنیاد
(عوض.کوتاه.محمد علی.محمود )

مهمیدوند
عالی امیر"عالیشاه امیر"
مهمید"محمود"
محمدباقر
کا حبیب
محمد
ملا غلامحسین
حسن
حبیب
علی
حسین

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مهمید   • مفهوم مهمید   • تعریف مهمید   • معرفی مهمید   • مهمید چیست   • مهمید یعنی چی   • مهمید یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مهمید
کلمه : مهمید
اشتباه تایپی : lildn
عکس مهمید : در گوگل

آیا معنی مهمید مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )