برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1393 100 1

مهرداد ششم

معنی مهرداد ششم در لغت نامه دهخدا

مهرداد ششم. [ م ِ دِ ش ِ ش ُ ](اِخ ) پسر مهرداد پنجم و ملقب به اوپاتور و معروف به بزرگ. وی در حدود سال 132 ق.م. متولد شد و از سال 120 تا 63 ق.م. سلطنت کرد. از جوانی و آغاز سلطنت اواطلاع دقیقی در دست نیست. به تدریج بر کاپادوکیه ، پافلاگونیا، بیثونیا و تمام قسمت جنوبی و شرقی دریای سیاه تسلط یافت. مخالفت وی با شاهان بیثونیا مقابله و دشمنانگی وی را با دولت روم باعث شد مهرداد سه بار بارومیان جنگید و این جنگها در تاریخ به نام جنگهای مهردادی معروف است. مهرداد در نخستین جنگ مهردادی که از 88 تا 84 ق.م. طول کشید در ابتدا پیروزیهایی به دست آورد تا اینکه سردار وی در یونان از دست سولا سردار رومی شکست خورد و مهرداد ناچار به صلح شد و غرامت زیادی پرداخت. دومین جنگ مهردادی از 83 تا 81 ق.م. طول کشید. در این جنگ مهرداد سپاهیان رومی را شکست داد و پونتوس را مورد حمله قرار داد. در سومین جنگ (74-64 ق.م.) مهرداد بیثونیا را متصرف شد و پونتوس را از نو فتح کرد (68-67 ق.م.). اما از پومپی سردار رومی در 66 ق.م. شکست خورد و به کریمه گریخت و سرانجام خودکشی کرد. مهرداد ششم یکی از بزرگترین سرداران تاریخ و بزرگترین دشمن روم در تمام قرون و اعصار بوده است. رجوع به تاریخ ایران مشیرالدوله صص 147-149 شود.

معنی مهرداد ششم به فارسی

مهرداد ششم
ملقب به اوپاتور و معروف به بزرگ حدود ۶۳ - ۱۳۲ ق م . پادشاه ۶۳ - ۱۱۱ ق م . پسر مهرداد پنجم . از جوانی و آغاز سلطنت وی اطلاع دقیقی در دست نیست . به تدریج بر کاپادوکیه پافلاگونیا بیثونیا و تمام قسمت جنوبی و شرقی دریای سیاه تسلط یافت . مخالفت وی با شاهان بیثونیا مقابله و دشمنانگی وی را با دولت روم باعث شد . مهرداد سه بار با رومیان جنگید و این جنگها در تاریخ به نام جنگهای مهردادی معروف است . مهرداد در نخستین جنگ مهردادی که از ۸۸ تا ۸۵ قم. طول کشید در ابتدا پیروزیهایی بدست آورد تا اینکه سردار وی در یونان از دست سولا سردار رومی شکست خورد . مهرداد ناچار به صلح شد و غرامت زیادی پرداخت . دومین جنگهای مهردادی از ۸۳ تا ۸۱ ق م . طول کشید . در این جنگ مهرداد سپاهیان رومی را شکست داد و پونتوس را مورد حمله قرار داد . در سومین جنگ ( ۶۶ - ۷۴ ق م .) مهرداد بیثونیا را گرفت . پونتوس را از نو فتح کرد ( ۶۷ - ۶۸ ق م .) اما از پومپئی سردار رومی در ۶۶ ق م . شکست یافت و به کریمه گریخت و سرانجام خودکشی کرد . بدون تردید مهرداد ششم یکی از بزرگترین سرداران تاریخ و بزرگترین دشمن روم در تمام قرون و اعصار بوده است .
پسر مهرداد پنجم و ملقب به اوپاتور و معروف به بزرگ .

مهرداد ششم را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مهرداد ششم اشکانی   • خانه پنتوس   • مهرداد اشکانی   • قرص پنتوسک   • پنتوس ساختمان   • پنتوپرازول   • معنی مهرداد ششم   • مفهوم مهرداد ششم   • تعریف مهرداد ششم   • معرفی مهرداد ششم   • مهرداد ششم چیست   • مهرداد ششم یعنی چی   • مهرداد ششم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مهرداد ششم
کلمه : مهرداد ششم
اشتباه تایپی : livnhn aal
عکس مهرداد ششم : در گوگل

آیا معنی مهرداد ششم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )