مهد کودک

شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

day nursery, kindergarten, nursery school, nursery, preschool

دانشنامه آزاد فارسی

مؤسسۀ آموزشی و پرورشی برای نگهداری و مراقبت از کودکان از نوزادی تا ۵سالگی. در ایران، مهد کودک ها زیر نظر سازمان بهزیستی کشور تأسیس و اداره می شوند. تأسیس مهد کودک، به مارگارت مک میلان و راشل مک میلان، دو راهبۀ انگلیسی، منسوب است که در ۱۹۱۰، مؤسسه ای را برای نگهداری از کودکان خردسال در شهر لندن (انگلستان) تأسیس کردند. فعالیت مهدکودک ها، ابتدا، بر مراقبت های بدنی و بهداشتی و تقویت حواس کودکان استوار بود و اکنون، بیشتر بر تدارک آموزش و پرورش مناسب آنان متمرکز است.

پیشنهاد کاربران

home daycare
Kindergarten = مهد کودک
daycare
nursery school
kindergarten
day nursery
kindergartenکاربرد بیشتری دارد
kindergaten بهتره
Kindergarten and school nursey are the best expressions
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما