برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1412 100 1

مهتر نسیم عیار

معنی مهتر نسیم عیار به فارسی

مهتر نسیم عیار
نام عیار قهرمان کتاب اسکندر نامه که بکارهای شگفتی دست زده است .

مهتر نسیم عیار در دانشنامه آزاد پارسی

مهترِ نسیمِ عَیّار
شخصیت افسانه ای داستان اسکندرنامه؛ عیاری زیرک ، چابک ، شیرین سخن و همواره پیروز بر حریف که در داستان اسکندرنامه نقش جلودار را دارد . شیوۀ لباس پوشیدن و خنجربستن (چهار خنجر) او همانند شاطرهای دورۀ صفوی است و پیداست که راویان این دوره در پرداخت شخصیت او در اسکندرنامه نقش مهمی داشته اند. از آن جا که آزمندی و گرایش به آزار با روحیۀ عیاران واقعی سازگاری ندارد، به نظر می رسد که نسیم عیار ساخته و پرداختۀ دورۀ انحطاط فرهنگ عیاری در ایران باشد. این که نسیم عیار به ۷۲ زبان سخن می گفته، یا این که حضرت آدم جامی منقوش به اسم اعظم به او داده ، که چون با آن آب بر سر خود می ریخته ، به هر شکلی که می خواسته در می آمده است ، از نمونه هایی است که نشان می دهد پرداخت داستان در دوره ای بوده که فرهنگ عیاری از مسیر اصلی خود دور شده است.

مهتر نسیم عیار را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مهتر نسیم عیار   • مفهوم مهتر نسیم عیار   • تعریف مهتر نسیم عیار   • معرفی مهتر نسیم عیار   • مهتر نسیم عیار چیست   • مهتر نسیم عیار یعنی چی   • مهتر نسیم عیار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مهتر نسیم عیار
کلمه : مهتر نسیم عیار
اشتباه تایپی : lijv ksdl udhv
عکس مهتر نسیم عیار : در گوگل

آیا معنی مهتر نسیم عیار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )