برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1394 100 1

مهتدی با

معنی مهتدی با در لغت نامه دهخدا

مهتدی با. [ م ُ ت َ بِل ْ لاه ] (اِخ ) (الَ...) محمدبن واثق. چهاردهمین خلیفه ٔ عباسی. از سال 255 تا 256 هَ. ق. (یازده ماه ) خلافت کرد. شورش غلامان زنج به سرداری علی بن محمدبن عبدالرحمن در زمان او صورت گرفت. المهتدی به دست ترکان کشته شد و معتمد جانشین او گردید. و رجوع به صاحب الزنج در همین لغت نامه و کامل ابن اثیر ج 7 و تجارب السلف صص 186-189 و تاریخ الخلفا ص 8، 10، 240 و تاریخ سیستان ص 214، 215 و مجمل التواریخ و القصص و تاریخ گزیده و اعلام زرکلی ج 3 شود.

مهتدی با را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مهتدی با   • مفهوم مهتدی با   • تعریف مهتدی با   • معرفی مهتدی با   • مهتدی با چیست   • مهتدی با یعنی چی   • مهتدی با یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مهتدی با
کلمه : مهتدی با
اشتباه تایپی : lijnd fh
عکس مهتدی با : در گوگل

آیا معنی مهتدی با مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )