برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1646 100 1
شبکه مترجمین ایران

مهاجرت های هندواروپاییان

مهاجرت های هندواروپاییان در دانشنامه ویکی پدیا

مهاجرت های هندواروپاییان
برپایهٔ فرضیهٔ بیشتر مورد پذیرش کورگان، زبان و فرهنگ نیاهندواروپاییان طی چند مرحله از خاستگاه اصلی ایشان در جلگه پونتیک-کاسپی به سوی اروپای غربی، آسیای میانه و هندوستان گسترش یافت. آغاز این فرایند در حدود ۵۲۰۰ پیش از میلاد بوده است.
مهاجرت انسان
عصر برنز
هندوایرانیان قومی بوده اند که به یکی از زبان های خانوادهٔ زبان های هندوایرانی تکلم می کرده اند. اینان شامل هندوآریاییان، مردمان ایرانی، داردی ها و مردمان نورستانی می شوند. فرهنگ های سینتاشا و سپس تر آندرونوو را مربوط بدیشان دانسته اند. خاستگاه آغازین آنان را نیز جلگه اوراسیا، از غرب محدود به رود اورال و از شرق هم مرز تیان شان دانسته اند. در آینده هندوایرانی ها وارد فرهنگ بلخ-مرو شدند. در آینده مهاجرت هندوایرانی ها دو موج را شامل شد. موجی که به سوی شامات رهسپار شدند و دولت میتانی را پایه ریختند، و موج دیگر که با مردمان ودایی مطابقت دارند و راه جنوب شرق را در پیش گرفتند. جدایی هندیان از ایرانیان در پیرامون ۲۸۰۰ تا ۲۶۰۰ پیش از میلاد رخ داده است.
Wikipedia contributors, "Indo-European migrations," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Indo-European_migrations&oldid=712857582 (accessed April 4, 2016).
عکس مهاجرت های هندواروپاییان


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

مهاجرت های هندواروپاییان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مهاجرت های هندواروپاییان   • مفهوم مهاجرت های هندواروپاییان   • تعریف مهاجرت های هندواروپاییان   • معرفی مهاجرت های هندواروپاییان   • مهاجرت های هندواروپاییان چیست   • مهاجرت های هندواروپاییان یعنی چی   • مهاجرت های هندواروپاییان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مهاجرت های هندواروپاییان

کلمه : مهاجرت های هندواروپاییان
اشتباه تایپی : lih[vj ihd ikn,hv,~hddhk
عکس مهاجرت های هندواروپاییان : در گوگل

آیا معنی مهاجرت های هندواروپاییان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )