برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1520 100 1
شبکه مترجمین ایران

مهابهاراتا

معنی مهابهاراتا در لغت نامه دهخدا

مهابهاراتا. [ م َ ب َ ] (اِخ ) مهابهارات. حماسه ٔ بزرگ هندوان به زبان سنسکریت که شامل هیجده کتاب است و تألیف آن را به ویاسا فرزانه ٔ هند نسبت می دهند. اما این حماسه در یک زمان و توسط یک شاعر سروده نشده بلکه قریب صد شاعر آن را در طی چند قرن سروده اند و از این رو تاریخ تألیف آن را بعضی از 200 ق.م.تا 200 م. نوشته اند. این حماسه شامل جنگهای کوروها و پاندوها و فتوحات کریشنا و ارجونا است. منظومه ٔ عرفانی معروف بهگوست گیتا جزئی از این حماسه است.

معنی مهابهاراتا به فارسی

مهابهاراتا
مهابهارات . حماسه بزرگ هندوان به زبان سنسکریت که شامل ۱۸ کتاب است و تالیف آن را به ویاسا فرزانه هند نسبت می دهند. اما این حماسه در یک زمان و توسط یک شاعر سروده نشده بلکه قریب صد شاعر آنرا در طی چند قرن سروده اند و از این رو تاریخ تالیف آن را بعضی از ۲٠٠ ق م . تا ۲٠٠ م . و بعضی از ۳٠٠ تا ۵٠٠ م . نوشته اند . این حماسه شامل بیش از ۱٠٠٠٠٠ بیت و حاکی از جنگهای کوروها و پاندوها و فتوحات کریشنا و ارجونا است. منظومه عرفانی معروف بهگوت گیتا جزیی از این حماسه است .
یا مهابهارات ٠ حماس. بزرگ هندوان به زبان سنسکریت که شامل هیجده کتاب است و تالیف آن را به ویاسا فرزان. هند نسبت می دهند ٠

مهابهاراتا در دانشنامه آزاد پارسی

مَهابَهاراتا (Mahabharata)
به سانسکریت شعر بزرگ بهاراتا. حماسه ای هندو به سانسکریت، مشتمل بر ۱۸ کتاب و ۹۰هزار قطعه، که اصل آن در حدود ۹۰۰پ م نوشته شده و احتمالاً صورت فعلی آن حدود ۳۰۰پ م تصنیف شده است. این کتاب و نیز رامایانا بزرگ ترین حماسه های مذهبی هندوها به شمار می روند. بهاگاواد گیتا یا سرود خدایان بخشی از کتاب ششم مهابهاراتا است که آن را یکی از مقدس ترین آثار هندو می دانند. داستان شعر، که حوادث آن در دشت گنگ علیا می گذرد، شرح سرنوشت خانواده های در حال جنگ کائوراواها و پانداواها، هر دو از اعقاب شاه بهاراتا، است و ارزش های اخلاقی جامعۀ قدیم هندو و مخصوصاً مسئولیت فردی را نشان می دهد. مهابهاراتا، به منزلۀ نوشته ای هندو، به هندوان یاد می دهد که چگونه بر خشم، حسادت، رقابت، و حرص غلبه کنند و می آموزد که خیر بر شر پیروز خواهد شد. داستان های این حماسه غالباً با رقص، تئاتر، و نمایش عروسکی اجرا می شوند. این داستان با پیروزی پانداواس و انزواگزینی به شکل زندگی در مراقبه در هیمالیا تمام می شود. در بهاگاواد گیتا آرجونا، قهرمان داستان، ناگزیر می شود که با مسئلۀ جنگیدن و کشتن دوستان و بستگانش، که در طرف مقابل می جنگند، دست و پنجه نرم کند. ارابه رانِ او، که کریشنا، خدای هندو، در هیئتی مبدّل است، عمل درست را به او نشان می دهد. کریشنا به او توصیه می کند که بجنگد، زیرا تا زمانی که او خدا را دوست دارد و کارهایش را به خدا پیشکش می کند، می تواند وظیفه اش را به انجام برساند. پیام بهاگاواد گیتا در اهمیت عشق و کارهای مبتنی بر عشق استوار است.

مهابهاراتا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شلیله
Bhagoagita : گیتا شخصیتی حماسی است که سخنانی پر بها را به دلاور رزمنده ای به نام کریشنا آموخته است. لذا بهاگوا به معنای بها گو یا گوینده ارزش ها می باشد. بعضی از هندوان و بوداییان، روحانیان مسلمان را rishi مینامند. و منظور شان ریش دار بودن روحانیان مسلمان است. البته ریشی به معنای درویش هم می باشد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مهابهاراتا pdf   • زیبای افسانه یونان   • دانلود کتاب مهابهاراتا   • نویسنده رامایانا   • دانلود رایگان کتاب مهابهاراتا   • کتاب رامایانا   • دانلود مهابهاراتا   • دریانورد و کاشف انگلیسی   • معنی مهابهاراتا   • مفهوم مهابهاراتا   • تعریف مهابهاراتا   • معرفی مهابهاراتا   • مهابهاراتا چیست   • مهابهاراتا یعنی چی   • مهابهاراتا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مهابهاراتا

کلمه : مهابهاراتا
اشتباه تایپی : lihfihvhjh
عکس مهابهاراتا : در گوگل

آیا معنی مهابهاراتا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )