برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1670 100 1
شبکه مترجمین ایران

منحرف کردن


مترادف منحرف کردن: به بیراهه کشاندن، گم راه کردن، از راه به در بردن

برابر پارسی: گمراه کردن، گرداندن، بیراه کردن

معنی منحرف کردن به انگلیسی

shunt (فعل)
از میان بردن ، منحرف کردن ، کنار گذاشتن ، تغییر جهت دادن ، ترن را بخط دیگری انداختن
alienate (فعل)
بیگانه کردن ، انتقال دادن ، منحرف کردن
avert (فعل)
بیگانه کردن ، منحرف کردن ، گردانیدن ، گذراندن ، دفع کردن ، بیزار کردن ، بر گرداندن
divert (فعل)
منحرف کردن ، معطوف داشتن
deflect (فعل)
منحرف کردن ، کج کردن ، شکستن ، منکسر کردن
swerve (فعل)
منحرف کردن ، عدول کردن ، کج شدن ، طفره زدن ، منحرف شدن
bend (فعل)
منحرف کردن ، کوشش کردن ، برگشتن ، خم شدن ، تعظیم کردن ، خم کردن ، خمیدن ، کج کردن ، دولا کردن ، بذل مساعی کردن
call off (فعل)
منحرف کردن ، صرف نظر کردن
warp (فعل)
منحرف کردن ، تاب برداشتن ، تاب دار کردن
wring (فعل)
منحرف کردن ، پیچاندن ، فشردن ، چلاندن ، به زور گرفتن ، انتزاع کردن
pervert (فعل)
منحرف کردن ، گمراه شدن ، از راه راست بدر کردن

معنی کلمه منحرف کردن به عربی

منحرف کردن
اعصر , اعوجاج , انحرف , انحناء , تفاد , حول , غريب
حرف الرأي العام
انعطاف

منحرف کردن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حنا
detour به معنای از راه فرعی رفتن یا منحرف شدن است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی منحرف کردن   • مفهوم منحرف کردن   • تعریف منحرف کردن   • معرفی منحرف کردن   • منحرف کردن چیست   • منحرف کردن یعنی چی   • منحرف کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی منحرف کردن

کلمه : منحرف کردن
اشتباه تایپی : lkpvt ;vnk
عکس منحرف کردن : در گوگل

آیا معنی منحرف کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )