برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1536 100 1
شبکه مترجمین ایران

ممزایی

ممزایی در دانشنامه ویکی پدیا

ممزایی
ممزایی یا مومزایی، طایفه ای از ایل بختیاری است، که بر پایه نمودار سازمانی طوایف بختیاری، از شاخه چهارلنگ و از باب (یا بزرگ طایفه) محمود صالح می باشد. طایفه ممزایی به تیرهای زیر تقسیم می شود که عبارتند از: داودی و داودوند، ایسپره ، هلیل، نساروند، دوبروند، فرخ وند، حونه باوا، دره بالایی، بدرفته (بـِده رَهده)، گورویی، موزرمونی (موزرمینی)، آورک، باوا، گشول و دودانگه.
طایفه ممزایی نیز قبل از یکجانشین کردن عشایر، مانند تمامی طایفه های ایل بختیاری، به ییلاق و قشلاق، می پرداختند. قشلاق (گرمسیر) این طایفه، در شمال استان خوزستان، در روستاهای اطراف دزفول و ییلاق (سردسیر) آن ها، در استان چهارمحال و بختیاری در اطراف کوه کینو و منطقه لبد، همچنین جنوب غربی استان اصفهان (شهرستان های فریدن، فریدون شهر و چادگان) قرار داشت. امروزه بیشتر طایفه ممزایی در شهرهای بختیاری نشین استان خوزستان و استان اصفهان ساکن شده اند. هر چند هنوز برخی از تیره های این طایفه، اطراف کوه کینو استان چهارمحال بختیاری و همچنین کوه گچ در شمال خوزستان بصورت عشایری زندگی می کنند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ممزایی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

...
سلام
طایفه جمالوند از قلم افتاده
...
البته فامیل داودی در طوایف هفت لنگ جز ی از آسترکی و طایفه گاهیوند محسوب میشود.
پژمان.نوری
جمالوند.اولاد بارون
...
زنده باد ایل بزرگ و دلیر ممزایی
زنده باد طایفه داودوند
سعید
بدرفته ز کوه ولی لفطعلی
***
تش های اورک و موزرمونی از طایفه اورک دینارونی
تش گورویی از طایفه گورویی دینارونی
تش گشول از طایفه گشتیل هفت لنگ
اولاد هلیل از ایل دورکی هفت لنگ
***
اولاد هلیل تش جیله تیره ممزایی طایفه محمود صالح
*****
تیره ممزایی طایفه محمود صالح ایل چهارلنگ

صالح
مکان اصلی ممزایی هاشهرستان اندیکا بودممزایی هاازاندیکابه سایرنقاط بختیاری رفتندهنوزهم مردم اندیکابراین باورندکه قبل ازورودطوایف هفتلنگ که ازمنطقه دوردلرستان کوچ کردندوبه اندیکاآمدنداین منطقه مطعلق به چهارلنگ هابوده
محمد چالنگ
زنده باد ممزایی
زنده باد( اوستا )
محمد چالنگ
زنده باد ممزایی
زنده باد( اوستا )
داوودی
تش ممزایی در اوایل قاجار به طایفه محمود صالح چهارلنگ کوچ کردند و از نژاد محمود صالح خان چهارلنگ نمی باشند.

اندیکا محل سکونت ایل بختیاروند و ایل چهارلنگ بوده
دژ ملکان اسد خان شیرکش بختیاروند ایلخان
قلعه خلیل خان بختیاروند ایلخان

مزار بابا زاهد گیلانی
دختر بابا زاهد گیلانی همسر شاه حسین خان بختیاروند ایلخان

رستم خان بختیاروند پلنگ پدر
شاه حسین خان بختیاروند ایلخان پدر جهانگیر خان بختیاروند ایلخان پدر خلیل خان بختیاروند ایلخان جد طایفه
خلیلی بیگیوند پلنگ *حلیلی.هلیلی*

تش ممزایی از طایفه هلیلی پلنگ منجزی و از ایل بختیاروند هفت لنگ جدا شده است
آرمین هاشمی چهارلنگ
طایفه ممزایی شامل:
تیره فرخ وند
تیره جمال وند
تیره دره بالایی
تیره داوودوند
تیره محمدوند
تیره گنجعلی وند
تیره امیدی
تیره گشول
تیره ایسپره
تیره خان بابا
تیره دودانگه
تیره اوستاممزایی
تیره گورویی چهارلنگ
تیره کتکی
تیره اورک چهارلنگ
تیره سادات شاهزاده عبدالله
تیره شیخ برهان عالی
تیره شیخ سلیمان احمد
تیره نساروند
تیره موزرمونی
تیره قلی
تیره هارونی
تیره بدرفته
تیره باباممزایی جز بزرگترین طوایف ایل چهارلنگ بوده و زیر مجموعه ایل ممصالح قرار گرفته است.� در زمانهای دور و فک کنم در دوره صفویه تیره های اصیل این طایفه باهم درگیری داشته و بزرگان این تیره ها را به چندین شعبه تقسیم کرده اند. این تقسیمات شامل حین چو کردند چندین تیره برای اتحاد بوده و خیلیاشون ریشه و تبار همدیگه میرسند مانند:
*باب مومدحسنی: فرخوند.جمالوند.داوودوند.دره بالایی

*باب جیله: هلیل.ایسپره.نساروند

* و فک کنم سه قومه شامل: اوستا.دودانگه و گشول


سایر تیره های وابسته به این طایفه که در زمان های قدیم و حکومت شاهنشاهی و خوانین به این باب مالیات میدادند.

اما تیره هایی که اصالت ممزایی ندارند و فقد به این باب وابسته هستند نیز شامل:
گورویی اصالتا از گورویی دیناران که جدشون گلالی نام داشت توسط پیرقاسم احمدفداله تقسیم شدند.
اورک اصالتا از طایفه اورک هفتلنگ
آرپناهی اصالتا ار ارپناهی هفتلنگ
شیخ برون والی اصالتا موگویی

و درضمن طایفه هلیل در ایل موگویی نیز ریشه به طایفه هلیل ممزایی دارد. هلیل موگویی نیز به دو بخش محمدوند و گنجعلی وند تقسیم میشه
هلیل ممزایی
تیره ممزایی طایفه محمد صالح ایل چهارلنگ
تش جیله
تش محمد حسن
تش سه قومه

تیره ی ما اوایل قاجار به طایفه محمد صالح چهارلنگ پیوست
اولادی از سایر طوایف لر بختیاری به تیره ممزایی پیوستند مانند
موزرمونی اورک
اورک اورک
هارونی
آرپنایی
شیخ
سادات عرب
برون کیانرسی
هلیل موگویی
محمد حسن لر ممسنی شیراز
اولاد هاشم گورویی

اولاد هلیل تش جیله تیره ممزایی طایفه؟؟

هنوز نام طایفه ما قبل از اینکه به طایفه محمد صالح چهارلنگ بپیوندیم مشخص نشده است


محمد حسنی
تیره ممزایی همان تیره نهم ایل منجزی بختیاروند است که بعد از کشته شدن نامدار خان منجزی به دست جعفر قلی خان بختیاروند گروههای از ایل منجزی به طایفه محمد صالح پناه آوردند و گروهی دیگر به ایل.....

تیره ممزایی (منزایی -مونزایی -منجزایی -مونجزایی )ایل منجزی بختیاروند

اولاد آرپنایی بابادی
اولاد موزرمونی اورک
اولاد گورویی دینارونی
اولاد هلیل -هارون -دودانگه از طایفه هلیلی پلنگ ایل منجزی بختیاروند

اولاد گشول از تیره گشتیل طایفه عالی جمالی بختیاروند
اولاد چنگایی ممزایی از تیره چنگایی عالی جمالی بختیاروند

اولاد کتکی از طایفه تکی منجزی بختیاروند
تکی خان بختیاروند

اولاد ما را لر ممسنی می گویند که اشتباه است
جمال وند
تش محمد حسنی از ریشه ایل لر بختیاری نه مم س نی
تش محمد حسنی (جمال-داوود-فرخ-دره بالایی و ایسپره )

من از نوادگان توشمال طهماسب چنگایی منجزایی هستم

تیره منزایی (مونجزایی )بختیاروند

ما لر بختیاری هستیم
نسرین
زنده بادایرانی زنده باد بختیاری زنده بادچهارلنگ ممصالح ممزایی اوستا
دورکی
این باب هادربختیاری کمترشناخته شده هستند

راکی باب هفت لنگ
ممزایی باب چهارلنگ
سه دهستونی باب هفت لنگ
سهونی باب چهارلنگ
جانکی باب هفت لنگ(جانکی سردسیر)
جانکی باب چارلنگ(جانکی گرمسیر)

کاش میشداین باب هاهم مانند.دورکی.زلکی.بابادی.میوند.بهداروندو...
طوری که شایسته این مردم هست شناخته می
شدندچون هرکدام واقعابه تنهای یک ایل بزرگ
هستندوجمعیتی برابرباایلاتی همچون بابادی
بهداروندو....دارند
داوودی محمد صالح
ممزایی تیره است نه طایفه نه باب
تیره ممزایی اوایل قاجار تشکیل شده و از نژاد محمد صالح نمی باشند

طایفه محمد صالح ایل چهارلنگ

تیره ممزایی طایفه؟ایل ؟لر بختیاری

تیره سهونی(تش حموله-تش کهیش-تش باورساد )طایفه کیانرثی ایل چهارلنگ
سجادمومزایی دانا
اول دوستانی یا دوستی کع با چند اکانت درپست های بالا با غرض مطالبی بدون سند و مدرک درج کردن گویا اسیبی از ایل بزرگ و دلیر ممزایی بهشون رسیده یا گویا بدلیل منش و بزرگی این ایل سعی در چسباندن این ایل ب طایفه منجزی هفت لنگ هستند.که مطمنا غلطه و هیچ ربطی بهم ندارند.

دوم ممزایی تیره نیست یک ایل بزرگ هست که تقریبا دوبرابر منجزی باب جمعیت دارد.
سوم هلیل ممزایی ن اولاد هست ن تش بلکه پرجمعیت ترین طایفه ایل ممزایی هست و جمعیتی بالغ بر پنجاه و پنج هزار نفر در استانهای کرمان.خراسان.سیستان و مازندران(تبعیدی ها)و همچنین.اصفهان و چهارمحال و خوزستان رو دارا هستند.

چهارم :سایر طوایف ممزایی باب هم داری جمعیت بسیار بالا هستند ازجمله بدرفته.فرخ وند.ایسپره و...که هرکدام از لحاظ جمعیتی چندین تیره راشامل میشوند بعنوان مثال طایفه دره بالایی به تیره های خواجعلیوند.حیدروند.سوسن وند.ازادوند.طهماسوند.بهادروند و....تقسیم میشوند که هر کدام شامل تش و اولادهای زیادی هستند.و یا اایسپره بالغ بر یازده تیره هست رحمانوند.سوفلند.کمال وند.باریک.عیسی پره.و.... هرکدام از این تیره ها ب چندین تش و اولاد تقسیم میشوند.و یا سایر طوایف جمالوند و بدرفته و گشول وفرخوند و.....هم ب همین ترتیب شامل تش اولادها و کر و بوو وخانوار وهای زیادی میشوندو تراکم جمعیتی بالایی در چهارمحال.اصفهان و خوزستان


پنجم:ایل ممزایی از یک نسل عقب تر به صالح میرسد و نام این ایل از کوه بسیار. بزرگی گرفته شده.مومزا با صالح پسر تاته خونی هستند و یک ایل متمرکز و هم پیمان بانام ممصالح باب در عموم را تشکیل داده اند.

ممصالح باب بر چهار شاخه میباشد.

۱محمد صالح: که شامل تیره های خوانین میشود.ازجمله شجاعی.ساعدی.نصیری.مردانی.اله یاری.و...

۲.ایموم صالح(موم زایی):شامل
جیله:هلیل.نساروند.ایسپره.چارپروند
محمدحسن:جمالوند.فرخ وند.دره بالایی.داودوند
سه قومه:گشول.خانبابا.استادممزایی

۳.محمودصالح:شامل شش تیره
اورش.ال دویت.محمدجلالدین.یادگار.قلی و کافلی.که سع تیره از این شش تیره اصالتا از نسل محمود نمیباشندکه شامل یادگار.محمدجلال الدین و کافلی میباشد.

۴.بدر صالح:که شامل تیره های طایفه بده رفته میباشد.


بدر صالح به واسطه فرزندان کم به ایموم صالح پیوست
محمود هم به دلایلی به محمد پیوست .

در دوران زندیه .قاجاریه و پهلوی چندین طایفه بخاطر قوانین بر و مالیات حکومت مرکزی به ممصالح باب پیوستند که شرح طوایف وابسته به شکل زیر است.


طوایف:کتکی.لیوسی.پیر شاه قطب الدین.سید.شیخ برهان والی.آرپناهی.موزرمنی.اورک. به محمد صالح الحاق شدند .
وطوایف: دودانگه. هرونی.باوا.برون.شیخ سلیمان احمد و گورویی به مومزایی الحاق شدند.


داوودی
طایفه محمد صالح از اولاد شیش برادر تشکیل شده
در اوایل قاجار اولاد هایی از هفت لنگ و چهار لنگ در کنار طایفه ی ما ساکن شده اند و با افتخار خود را محمد صالح می نامند ما از نسل اتابکان لر شبانکاره هستیم

بدر-ایموم-محمود خیالات خیالبافان است
دره بالائی
زنده باد ایل بزرگ ممزایی
زنده باد طایفه دره بالائی
جمالوندچهارلنگ
دورود بر ایل دلیرو سلحشور ممزایی
زنده باد تش بنیادوند طایفه جمالوند
گودرز
سلام زند باد بختیاری زنده باد طایفه ممزایی این دوست عزیز درست می فرمایند طایفه ممزایی بسیار گسترده هست که بعضی جاها که زندگی می کنند شاید ما ندانیم کجا هستن مثال ما در تهران هستیم چندین خانواده ایم تازه متوجه شدم که چندین خانواده دماوند هستن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ممزایی   • مفهوم ممزایی   • تعریف ممزایی   • معرفی ممزایی   • ممزایی چیست   • ممزایی یعنی چی   • ممزایی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ممزایی

کلمه : ممزایی
اشتباه تایپی : llchdd
عکس ممزایی : در گوگل

آیا معنی ممزایی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )