برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1419 100 1

ملکشاه سلجوقی

ملکشاه سلجوقی در دانشنامه آزاد پارسی

مَلِکشاه سَلجوقی (۴۴۷ـ۴۸۵ق)
چهارمین پادشاه (حک: ۴۶۵ـ۴۸۵ق) از سلسلۀ سلاجقۀ بزرگ، پسر الب ارسلان. با کمک خواجه نظام الملک طوسی ، بر رقبا پیروز شد و عمویش، قاورد، را که با او مخالفت می کرد، از میان برداشت . با تصرف دمشق (۴۷۱/۴۷۲ق)، انطاکیه (۴۷۷ق) و حلب (۴۷۹ق) قلمرو خود را توسعه داد. در ۴۸۰ق، با خلیفۀ عباسی پیوند خانوادگی بست و دو سال بعد، درپی شکایت روحانیان ماوراءالنهر از خاقان آن دیار، به سمرقند تاخت . برای آگاهی از اوضاع سرزمین تحت امر خویش ، دوازده سال در سراسر قلمروش سفر کرد. دوبار به بغداد رفت. در ۴۸۵ق خواجه نظام الملک به دست فداییان اسماعیلیه کشته شد و پس از مدتی ملکشاه نیز به طرز مشکوکی درگذشت و جسدش را در اصفهان دفن کردند. به آبادانی و عمران علاقه داشت ، امنیت راه ها را تأمین کرد و رباط ها و پل های بسیار بنا کرد. قلمرو سلجوقی در دورۀ او از کاشغر تا انطاکیه گسترده بود. پادشاهی ادب پرور و دانش دوست بود. امیر معزی امیرالشعرای دربار او بود . تقویم معروف به جلالی یا ملکی منسوب به اوست . نیز ← تقویم_جلالی

ارتباط محتوایی با ملکشاه سلجوقی

ملکشاه سلجوقی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ملکشاه سلجوقی   • مفهوم ملکشاه سلجوقی   • تعریف ملکشاه سلجوقی   • معرفی ملکشاه سلجوقی   • ملکشاه سلجوقی چیست   • ملکشاه سلجوقی یعنی چی   • ملکشاه سلجوقی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ملکشاه سلجوقی
کلمه : ملکشاه سلجوقی
اشتباه تایپی : lg;ahi sg[,rd
عکس ملکشاه سلجوقی : در گوگل

آیا معنی ملکشاه سلجوقی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )