برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1421 100 1

مقاومت مواد

مقاومت مواد در دانشنامه ویکی پدیا

مقاومت مواد
مقاومت مواد، مقاومت مصالح (به انگلیسی: Strength of materials) یا مکانیک مواد (به انگلیسی: Mechanics of materials) بخشی از علم مواد است که به مطالعهٔ استحکام مواد مهندسی و رفتار مکانیکی آن ها در حالت کلی (مانند تنش، کرنش، تغییر شکل و رابطه های میان تنش و کرنش) می پردازد. هدف اصلی از درس مقاومت مصالح فراهم کردن دست مایه ای است که مهندسان آینده بتوانند با استفاده از آن ماشین های گوناگون و سازه های باربر را تحلیل و طراحی کنند. تحلیل و طراحی هر سازهٔ معلوم شامل محاسبه تنش ها و تغییر شکلهاست. در علم مواد، مقاومت یک ماده عبارتست از توانایی آن دراستقامت ورزیدن (تحمل کردن) در برابر بار اعمالی بدون شکست است.
بارگذاری عرضی: نیروهایی که عمود بر محور طولی عضو اعمال می شود. بارگذاری عرضی موجب خمش و انحراف عضو از موقعیت اصلی خود با کشش داخلی و کرنش های فشاری به همراه تغییر در انحنای عضو می شود. بارگذاری عرضی نیز حاوی نیروهای برشی که باعث تغییر شکل برشی ماده و افزایش انحراف عرضی عضو است نیز می باشد.
بارگذاری محوری: نیروهای اعمال شده در راستای محور طولی عضو می باشد. نیروهایی که باعث دراز یا کوتاه شدن عضو می شود.
بارگذاری پیچشی: عمل تابیدگی ناشی از یک جفت نیرو کوپل خارجی اعمال شده به طور مساوی و مخالف جهت هم ایجاد شده روی صفحه های موازی است یا توسط یک تک کوپل خارجی اعمال شده به یک عضو است که یک انتهای ثابت در برابر چرخش دارد، ایجاد می شود.
این بخش به مفهوم تنش و به معرفی روش های مورد استفاده برای تحلیل و طراحی ماشین ها و سازه ها باربر اختصاص داشت. نیروی وارد بر سطح، یا شدت نیروهای توزیع شده روی یک مقطع را تنش وارد بر آن مقطع می نامند آن را با حرف یونانی σ (سیگما) نشان می دهند؛ بنابراین تنش در عضوی که مساحت سطح مقطع اش A و تحت تأثیر بار محوری F باشد به صورت σ=F/A بیان می شود.
بارگذاری محوری به نیروهای اعمال شده در راستای محور طولی عضو گفته می شود، به عبارت دیگر نیروهایی که باعث دراز یا کوتاه شدن عضو می شود. به معادله σ=F/A تنش عمودی گفته می شود که در آن F بارگذاری محوری بروی سطح مقطع A است. این معادله نشان دهندهٔ تنش میانگین روی مقطع است و نه تنش در یک نقطه خاص مانند Q از مقطع. به طور کلی، مقدار به دست آمده برای تنش ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با مقاومت مواد

مقاومت مواد را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مقاومت مواد   • مفهوم مقاومت مواد   • تعریف مقاومت مواد   • معرفی مقاومت مواد   • مقاومت مواد چیست   • مقاومت مواد یعنی چی   • مقاومت مواد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مقاومت مواد
کلمه : مقاومت مواد
اشتباه تایپی : lrh,lj l,hn
عکس مقاومت مواد : در گوگل

آیا معنی مقاومت مواد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )