برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1497 100 1
شبکه مترجمین ایران

مفصل البیان فی علم القرآن

مفصل البیان فی علم القرآن در دانشنامه اسلامی

مفصل البیان فی علم القرآن
مفصل البیان فی علم القرآن از شیخ ملا آقا محمد (۱۲۲۵ - ۱۳۰۰ ق) معروف به تهرانی ساوجبلاغی، حکیم متاله از علمای عصر خویش است.
تفسیر مورد بحث ترجمه و شرح مفصل فارسی است در ده مجلد بر تفسیر مجمع البیان لعلوم القرآن ابوعلی طبرسی (م ۵۴۸ ق) که مفسر هنگام ترجمه فارسی اضافاتی به آن الحاق نموده است.وی در مقدمه می گوید: در ثلث آخر عمر چنان میل قلبی بهم رسانیدم که این کتاب مبارک میمون را که موسوم است به مجمع البیان در تفسیر کلام ملک علام که شیخ المشایخ طبرسی (رحمة الله علیه) به عربی تفسیر نموده بوده که افصح و ابلغ تفاسیر است از بابت نزول و نظم و قرائت و لغت و اعراب و معنی جامع بود به لغت پارسی شرح نمایم بلکه بعضی که عوام الناس اند از لغت عربی عاری اند فی الجمله تمتعی بردارند به تاریخ ۱۲۹۴ از اول تا جزو شانزدهم آن را به قدرالقوة شرح پارسی نوشتم و از سوره یس تا خاتمه قل اعوذ برب الناس امید از حضرت و این کتاب موسوم نمودم به مفصل البیان فی علم القرآن تم فی غرة شهر جمادی الثانی سنه ۱۲۹۴.سه مجلد اصل به خط مؤلف از مخطوطات اهدائی آقای مشکاة به دانشگاه تهران به شماره ۳۹ و ۴۰ و ۴۱ موجود است.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مفصل البیان فی علم القرآن   • مفهوم مفصل البیان فی علم القرآن   • تعریف مفصل البیان فی علم القرآن   • معرفی مفصل البیان فی علم القرآن   • مفصل البیان فی علم القرآن چیست   • مفصل البیان فی علم القرآن یعنی چی   • مفصل البیان فی علم القرآن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مفصل البیان فی علم القرآن

کلمه : مفصل البیان فی علم القرآن
اشتباه تایپی : ltwg hgfdhk td ugl hgrvHk
عکس مفصل البیان فی علم القرآن : در گوگل

آیا معنی مفصل البیان فی علم القرآن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )