برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1459 100 1

معنویت

/ma'naviyyat/

برابر پارسی: مینویی، مینوی بودن

معنی معنویت در لغت نامه دهخدا

معنویت. [ م َ ن َ وی ی َ ] (ع مص جعلی ، اِمص ) معنوی بودن. رجوع به معنوی و معنویة شود.

معنی معنویت به فارسی

معنویت
معنوی بودن
معنوی بودن

معنویت در دانشنامه اسلامی

به راستی رابطه جوان با معنویت چیست؟ از یک سوی گرایش به معنویت، همچون یک نیاز فطری از درون جوانان، سر بر می آورد و از دیگر سوی، آنان مایلند که دنیا را اصلاح کنند، حالتی که برخی از روانشناسان آن را «مسیح گرایی» می نامند. به موازات پیچیدگی و دشواری فزاینده زندگی، نیاز جوانان به معنویت، جدی تر احساس می شود و اگر مشاهده می شود که کشش های معنوی در این دوران، بیش از سایر سنین زندگی است، رمز آن را باید در فطرتی زلال و خود آشنا جستجو نمود.
الکسیس کارل: «نیایش، اصولا کشش روح است به سوی کانون غیر مادی جهان؛ نیایش، بلند ترین قله تعبیر را در پرواز عشق از میان شب ظلمانی عقل پیدا می کند.» برخی از صاحب نظران نظیر «موریس دبس» معتقدند که: «جوانان با ندای ارزش ها به لرزه در می آیند.» و عده ای نظیر «دوریس اودلوم» بر آنند که «معنویات، داربست وجودی نسل جوان است»
انتظار جوانان از معنویت
انتظار جوانان از معنویت چیست؟ آن چه که جوانان با گرایش به معنویت به دنبال آن هستند عبارتند از: ـ یافتن پاسخی مطمئن به زندگی و «چرایی» آن است.ـ یافتن تکیه گاهی مطمئن در دنیای متغیر و پر شتاب امروزی است.ـ حال معضلات و مشکلاتی که به طور معمول از عهده آن ها بر نمی آیند.ـ پر کردن خلا های آرمانی و مفهومی زندگی به مدد معنویتی منطقی و مستدل.ـ اقناع کردن «حسن مذهبی» یا «بعد چهارم روح انسانی». ـ در پرتو معنویت، روح را به تفرج واداشتن.ـ غلبه بر احساس بیهودگی و پوچی و از دورن تهی شدن.برخی از کارشناسان سازمان یونسکو که برای آموزش و پرورش قرن آینده، در صدد طراحی و برنامه ریزی نوینی می باشند، بزرگترین معضل نسل جوان معاصر را در این می بینند که آن ها (جوانان) به شدّت احساس «تحلیل رفتن» و «از درون تهی شدن» می نمایند و راه حلی که کارشناسان این سازمان تربیتی ارائه می دهند.در استقرار مجدد ارزش های اخلاقی در زندگی نسل جوان می باشد.
رسالت ما در قبال جوانان
موارد عمده ای از نقش های موثر ما برای جوانان عبارتند از: ۱.تفهیم این واقعیت که «معنویت» و «رابطه با خداوند»، فقط به روز های سخت زندگی محدود نمی شود، بلکه تجلی کامل ارتباط با پروردگار، در همه فراز و نشیب های زندگی، قابل مشاهده است. به آنان بگوییم، آنان که در روز های خوب زندگی به ...

معنویت در دانشنامه ویکی پدیا

معنویت
معنوی و معنویت معرب مینوی پارسی به هرآنچه که شامل یا مربوط به معنی و روح باشد گفته می شود و مقابل ظاهری و مادی است. معنویت یعنی وجود معنا و هر آنچه مادی نباشد را معنوی گویند. از دین به معنویت استعاره می شود.
باورمندان عالم معنا (معنویت) در معرض مشکلات روحی و روانی بیشتر بی بی سی
نقد نظریهٔ تباین دین و معنویت وبگاه معرفت کلامی
نقد نگاه کالا محور به مساله «معنویت» وبگاه دکتر ابراهیمی دینانی
معنوی در مقابل لفظی است و در معنی روحانی در مقابل مادی و باطنی در مقابل ظاهری هم بکار می رود. معنویت می تواند امر قدسی یا غیبی، ارزش های اخلاقی، دین، عرفان و ... هر نوع معنابخشی به زندگی را دربرگیرد. زندگی معنوی لزوماً به معنای تعلق به یکی از ادیان نهادینه و تاریخی نیست بلکه به معنای داشتن نگرشی به عالم و آدم است که به انسان آرامش، شادی و امید بدهد.
سنتاً بسیاری از ادیان معنویت را یکی از ابعاد صحیح تجربهٔ دینی می دانند. بسیاری دین را معادل معنویت می دانند، اما کاهش پیروان بعضی از ادیان رسمی با رشد سکولاریسم در جهان غرب سبب رشد دیدگاه های وسیعی از معنویت شده است. معنویت به حقیقت نهایی یا غیر مادی اشاره دارد. راهی درونی که شخص را قادر به کشف ماهیت هستی یا عمیق ترین ارزش ها و معانی زندگی مردم می سازد؛ تمرین های معنوی شامل مدیتیشن و مراقبه، هدفشان زندگی درونی شخصی است. چنین تمرینهایی به تجربه یا ارتباط با حقیقت برتر منجر می شوند؛ یعنی فهم بهتر خود در ارتباط با اشخاص دیگر یا با جامعهٔ انسانی، با طبیعت یا جهان یا با عرصهٔ روحانی. معنویت غالباً به عنوان منبع انرژی یا جهت یابی در زندگی قلمداد می شود. می توان آن را توجه به حقایق غیرمادی یا ماندگار یا ذات متعالی جهان دانست.
روانشناسی دین به عنوان رشته ای علمی مبتنی است بر تعریف هایی عملیاتی؛ در این رشته تعاریف متعددی برای «معنویت» و معیارهای مختلفی برای سنجش معنویت افراد وجود دارد. جای بحث دارد که معنویت را باید جدا از دین لحاظ کرد یا نه، و آیا به عنوان شاخه ای از دین قابل مطالعه است. این بحث البته وابسته است به اینکه معنویت را چگونه تعریف کنیم.
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های معنویت

معنویّت
• «تجربه های معنادار (معنوی) گذران و ناپایدارند اما وقتی می آیند و می روند، خاکستر گرمی از آن ها به جای می ماند که تنور درون انسان را گرم نگاه می دارد تا تجربه ی دیگری آشکار شود و دوباره در تنور درون، آتش بیافروزد. این تجربه های معنوی همواره انسان را به یاد معنای معناها (خدا) می اندازند. زیستن با این تجربه ها یک «نوسان» است؛ نوسان میان «بودن» و «نبودن». در این زیستن، خدا که «معنای معناها» ست، یک طیف است که از «اله متشخص ناانسان وار» تا «الوهیت نامتشخص بی کران» گسترده است. البته معنای معناها هیچ گاه به صورت تام تجربه نمی شود اما همیشه جهت سیر را معین می کند.» برگرفته از مصاحبه «در جستجوی معنای معناها» -> محمد مجتهد شبستری
• «جامعه ای که در آن زندگی می کنیم هر اندازه هم که پیشرفته باشد، باز هم نیاز به تغذیهٔ معنوی دارد. جامعه نیاز دارد تا به دورن خویش بنگرد. مردم، اغلب سطحی زندگی می کنند. آن ها درگیر کارهای روزمره هستند و خیلی به ندرت فرصت می کنند که از دید یک هنرمند پیرامون خود را بنگرند.» -> چنگیز آیتماتوف

ارتباط محتوایی با معنویت

معنی معنویت به انگلیسی

incorporeity (اسم)
تجرد ، معنویت ، غیر جسمانیبودن
immaterialism (اسم)
تجرد ، معنویت ، عدم اعتقاد به ماده
spirituality (اسم)
عالم روحانی ، معنویت ، روحانیت ، روحیه مذهبی
idealism (اسم)
معنویت ، ارمان گرایی ، سبک هنری خیالی
ideality (اسم)
معنویت ، اندیشه گرایی
intellectuality (اسم)
معنویت

معنویت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی
معنوی و معنویت به هرآنچه که شامل یا مربوط به معنی و روح باشد گفته می شود و مقابل ظاهری و مادی است. هر آنچه مادی نباشد را معنوی گویند. از دین به معنویت استعاره می شود.[۱]
سنتاً بسیاری از ادیان معنویت را یکی از ابعاد صحیح تجربهٔ دینی می دانند. بسیاری دین را معادل معنویت می دانند، اما کاهش پیروان ادیان رسمی با رشد سکولاریسم در جهان غرب سبب رشد دیدگاه های وسیعی از معنویت شده است.
معنویت به حقیقت نهایی یا غیر مادی اشاره دارد. راهی درونی که شخص را قادر به کشف ماهیت هستی یا عمیق ترین ارزشها و معانی زندگی مردم می سازد؛ تمرینهای معنوی شامل مدیتیشن، نماز و مراقبه هدفشان زندگی درونی شخصی است. چنین تمرینهایی به تجربه یا ارتباط با حقیقت برتر منجر می شوند؛ یعنی فهم بهتر خود در ارتباط با اشخاص دیگر یا با جامعهٔ انسانی، با طبیعت یا جهان یا با عرصهٔ روحانی. معنویت غالباً به عنوان منبع انرژی یا جهت یابی در زندگی قلمداد می شود. می توان آن را توجه به حقایق غیرمادی یا ماندگار یا ذات متعالی جهان دانست.
محتویات [نمایش]
معنویت از دیدگاه های مختلف [ویرایش]
روانشناسی دین [ویرایش]
روانشناسی دین به عنوان رشته ای علمی مبتنی است بر تعریف هایی عملیاتی؛ در این رشته تعاریف متعددی برای «معنویت» و معیارهای مختلفی برای سنجش معنویت افراد وجود دارد. جای بحث دارد که معنویت را باید جدا از دین لحاظ کرد یا نه، به عنوان شاخه ای از دین قابل مطالعه است. این بحث البته وابسته است به اینکه معنویت را چگونه تعریف کنیم.
معنویت سکولار [ویرایش]
معنویت سکولار می کوشد جنبه هایی از زندگی و تجربهٔ انسانی را که با دیدگاه های ماتریالیستی و مکانیکی صرف به دست نیامده است، تشخیص دهد بدون آنکه به معنویت اعتقاد داشته باشد. این رشته ممکن است انواعی از تمرینهای معنوی مانند مدیتیشن یا تمرکز حواس را برای انسان مفید یا حتی لازم بداند بدون آنکه اعتقادی به توضیحات یا توجیهات فراطبیعی در انسان داشته باشد. در واقع اصلاً ارتباطی بین معنویت و اعتقاد در کار نیست. کلمه «معنویت» صرفاً به دیدگاه های مذهبی غالباً شخصی و غیرنظام مند که ویژگی کثرت گرایانه دارند مربوط است تا به اعتقادات نظری و ادیان نظام یافته؛ اگرچه شاید این دیدگاه سکولار قابل تردید باشد.
خداناباوری [ویرایش]
اما با توجه به اینکه خداناباوران تمایل به شکاکیت درباب ادعاهای فراطبیعی و وجود واقعی روح دارند ، برخی از آنها معنویت را افکار، احساسات، کلمات و رفتارهای پیشرفته ای می دانند که به گونه ای با کل کائنات در ارتباط است، ولو با نوعی رابطهٔ ضعیف علی و معلولی. برخی از نسخه های بودیسم یک چنین چیزی است اگرچه باید در نظر داشت فراطبیعی لزوماً به معنای خداباورانه نیست.
مکتب نیو ایج [ویرایش]
در مقابل پیروان نیوایج (New-Age) ــ یعنی مسیحیت متمایل به هندوئیسم ــ برآن اند که معنویت ارتباطی با روح/قدرت/ انرژی ای فراهم می کند که سبب درک عمیق تر از خود می شود. معنویت تاحدی شامل خودنگری و بهبود زندگی درونی از طریق تمریناتی مانند مدیتیشن، نماز و مراقبه است. برخی مکاتب جدید معنویت را درهر چیزی موجود می دانند؛ مانند دو مکتب همه خداباوری و همه خداباوری جدید. همین طور «طبیعت گرایی دینی» هم نگاهی معنویت مدار دارد و معنویت را در جهان طبیعت پنهان می داند.
راه معنوی [ویرایش]
معنویت در انواع مختلفی از مفاهیم فرهنگی و دینی شامل راهی معنوی تلقی می شود که در آن فرد می تواند به چیزی مثل سطح بالایی از هوشیاری یا انسان کامل شدن یا رسیدن به حکمت یا اتحاد با خدا یا خلقت دست یابد. تمثیل غار افلاطون که در کتاب هفتم جمهوری آورده شده است شرحی از یک سفر است (چنان که در نوشته های ترزای آویلایی آمده است). سفر روحانی مسیری است که بعد ذهنی و فردی دارد. سفر معنوی برای رسیدن به هدفی معلوم می تواند دوره ای کوتاه یا طولانی داشته باشد. هرحادثه زندگی بخشی از این سفر است اما می توان به طور خاص لحظاتی مشخص یا برجسته هم داشته باشد مانند تمرینات مختلف معنوی (از قبیل مراقبه، نماز و روزه)؛ ارتباط با فردی که تجربه های عمیق معنوی را از سر گذرانده (که به او استاد، پیر، مرشد روحانی یا گورو می گویند بسته به اینکه در چه فرهنگی باشد)؛ رویکرد شخص به متون مقدس و ... اگر مسیر معنوی همه تاحدی یا کاملاً یکی باشد در ابتدای راه ممکن است این حالات به صورت آزمایش یا غلبه باشد، چنین آزمونهایی غالباً پیش از نتیجهٔ اجتماعی امتحانی اند برای خود فردی که به آنها رسیده است. معنویت می تواند دو بعد داشته باشد: یکی رشد درونی، دیگری ابراز نتیجهٔ این رشد در جهان.
دین [ویرایش]
اگر چه دو واژه معنویت و دین هردو می توانند به معنای مشترک جست وجوی امر مطلق یا خداوند دلالت کنند، شمار فزاینده ای از مردم این دو را دو هویت جداگانه تلقی می کنند دین تنها یک راه برای رسیدن به تجربه های معنوی است. ویلیام ایروین، مرتاض و مورخ فرهنگ معتقد است «دین همان معنویت نیست؛ بلکه دین شکلی است که معنویت در جریان تمدن به خود گرفته است». بابی مانجو نیز گفته است: «دین پایان و معنویت آغاز است».
کسانی که از معنویت خارج از دین سخن می گویند غالباً خود را افراد معنوی غیردینی می خوانند (SBNR: spiritual but not religious) طبق یک نظرسنجی حدود یک چهارم مردم آمریکا خود را افرادی معنوی ولی غیردینی می دانند. می توان چنین گفت که دین نوعی جست وجوی بیرونی رسمی است درحالی که معنویت جست وجوی درون است. معنویت به این معنا با شکاکیت درباره عالم ماورا سازگار است. می توان گفت معنویت به جای آنکه هدف باشد خود مسیر است؛ یعنی گرایش و شیوه ای که فرد برای زندگی برمی گزیند نه هدفی که باید به آن برسد.
پانویس [ویرایش]
↑ وب گاه لغت نامهٔ دهخدا
مشارکت کنندگان ویکی پدیا، «Spirituality»، ویکی پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد (بازیابی در ۶ فوریهٔ ۲۰۱۱).
این یک نوشت ...
ناهید بیات
سلام
درسته که غالبا از معنویت به روحانیت و امور غیرمادی و...تعبیر میشه اما با توجه به معنای واژه معنویت،همینکه ما دنبال معنی معنویت هستیم این معنویته.

باطن هرچیز همون معنویتشه
میخواد باطن دین باشه یا باطن اسم یک فرد

همینکه من از معنای نام فردی سوال کنم در واقع به دنبال چیزی فراتر از ظاهر اسم اون فرد هستم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تعریف معنویت   • معنویت در نهج البلاغه   • معنوی یعنی چه؟   • ارزش های معنوی چیست   • معنی معنوی   • مقاله در مورد معنویت   • معنویت+pdf   • معنویت درمانی   • معنی معنویت   • مفهوم معنویت   • معرفی معنویت   • معنویت چیست   • معنویت یعنی چی   • معنویت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی معنویت
کلمه : معنویت
اشتباه تایپی : luk,dj
آوا : ma'naviyyat
نقش : اسم
عکس معنویت : در گوگل

آیا معنی معنویت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران