برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1465 100 1

معنویات

/ma'naviyyAt/

مترادف معنویات: اخلاقیات، روحیات

متضاد معنویات: مادیات

معنی معنویات در لغت نامه دهخدا

معنویات. [ م َ ن َ وی یا ] (ع ص ، اِ) ج ِ معنویة. رجوع به معنویه و معنوی شود.

معنی معنویات به فارسی

معنویات
( صفت ) جمع معنویه ( معنوی )
جمع معنویه

معنی معنویات در فرهنگ معین

معنویات
(مَ نَ یّ) [ ع . ] (اِ.) جِ معنوی . مجموعة آن چه که دارای ارزش یا اعتبار غیرمادی است . مق مادیات .

معنویات را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یاسمین
جمع مسایلی که در معنی می آیند و نه به لمس ... چون: صبر ، امید ، عشق ، فداکاری ، ترس ، آز ، بدبینی و از این مانند.
اصطلاح " معنویات" ، معمولآ اشاره ای به جمع صفات پسندیده می باشد که ضمیر ما را به درجه والای انسانی می کشد.
شهریار آریابد
در پارسی " مینوگان " از ریشه مینوی به چم آن جهانی و باور فراسهشی( مافوق حسی) ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
مینو = معنی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنویات چیست   • معنویت   • معنوی یعنی چه   • معنی معنویات   • مفهوم معنویات   • تعریف معنویات   • معرفی معنویات   • معنویات یعنی چی   • معنویات یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی معنویات
کلمه : معنویات
اشتباه تایپی : luk,dhj
آوا : ma'naviyyAt
نقش : اسم
عکس معنویات : در گوگل

آیا معنی معنویات مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران