برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1605 100 1
شبکه مترجمین ایران

معماری ایران

معماری ایران در دانشنامه آزاد پارسی

بنای تاج محل، سبک ایرانی - هندی
بنای تاج محل، سبک ایرانی - هندی
بنای تاج محل، سبک ایرانی - هندی
بنای تاج محل، سبک ایرانی - هندی
بنای تاج محل، سبک ایرانی - هندی
بنای تاج محل، سبک ایرانی - هندی
بنای تاج محل، سبک ایرانی - هندی
معماری، چه به عنوان نمود فرهنگی جامعه، چه در مقام ظرفی برای زندگی، و چه به مثابه پاسخ فضایی ـ کالبدی به نیازهای انسانی، و یا به هر تعبیر دیگر، در سرزمین ایران، با همۀ ویژگی های شگرف و شگفتش، مصداق تاریخی ویژه و منحصری داشته است. معماری ایران، در راستای پاسخگویی به نیازهای متنوع ایرانیان در عرصه های زندگی مادی و معنوی آنان و در تلاش برای پایداری متناسب با شرایط اقلیمی خاص و گاه دشوار این سرزمین، هم در مقام تجسمی از هستی شناسی و فرهنگ ایرانی، و هم تجسّد راه حل هایی برای زیست آسوده تر، در طی قرون متعدد به حیات و نوزایی ادامه داده است. سامانه های سازه ای و زیباشناختی، شاخصه های فنی و شناسه های فرهنگی، در توازن و همسازی با یکدیگر، هویتی منسجم و وزین به معماری ایرانی و الگوهای آن در تاریخ بخشیده است. معماری ایران با گذار از نخستین نمونه های معماری، آن جا که خانه بیشتر سرپناه است و معبد اوج بیانگری معمارانه، آغاز می شود؛ در هسته های زیستی جنوب شرق و مرکز و شمال غرب ایران بزرگ ظهور می یابد و آن گاه در قالب تمدن متکی بر یک حکومت مرکزی به نام هخامنشی، مجال نوعی جلوه گری نمادین و فاخرانه می یابد، هرچند که در این دوره خلاقیت ایرانی بیشتر با روح مدیریت او در بهره گیری از الگوهای دیگران نیز آمیخته می شود. پس آن گاه با گذر از تندباد سکندری و طی دوره ای انتقالی، دوباره هویتی مخصوص به خود را در قالب معماری اشکانی و ساسانی پیدا می کند که این بار با چهره ای ساده تر اما متکی بر ابداعات خاص به ویژه در حیطۀ ساز ه ای (نظیر گنبد) و ترکیب بندی، الگوهایی الهام بخش برای آینده ارائه می کند. در فرآیند تشرّف ایرانیان به اسلام، معماری دورۀ اسلامی ایران آغاز شد و در سیر تکاملی خویش، با درخششی اشراق گونه به حیات و پویایی خود ادامه داد. در معماری این دوره، تجارب فنی و سازه ای گذشته، به همراه برخی الگوهای فضایی معمول در معماری پیش از اسلام، با رنگ ورویی مردمی تر مورد استفاده قرار گرفت و در رهگذر تعمیم و تفصیل و توسعۀ تجربیات، غنا و کمال یافت ...

معماری ایران را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی معماری ایران   • مفهوم معماری ایران   • تعریف معماری ایران   • معرفی معماری ایران   • معماری ایران چیست   • معماری ایران یعنی چی   • معماری ایران یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی معماری ایران

کلمه : معماری ایران
اشتباه تایپی : lulhvd hdvhk
عکس معماری ایران : در گوگل

آیا معنی معماری ایران مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )