برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1483 100 1
شبکه مترجمین ایران

معطر کردن وبعمل اوردن مشروبات

معنی معطر کردن وبعمل اوردن مشروبات به انگلیسی

mull (فعل)
ژرف اندیشیدن ، معطر کردن وبعمل اوردن مشروبات

معنی کلمه معطر کردن وبعمل اوردن مشروبات به عربی

معطر کردن وبعمل اوردن مشروبات
فترة التفکير السليم

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی معطر کردن وبعمل اوردن مشروبات   • مفهوم معطر کردن وبعمل اوردن مشروبات   • تعریف معطر کردن وبعمل اوردن مشروبات   • معرفی معطر کردن وبعمل اوردن مشروبات   • معطر کردن وبعمل اوردن مشروبات چیست   • معطر کردن وبعمل اوردن مشروبات یعنی چی   • معطر کردن وبعمل اوردن مشروبات یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی معطر کردن وبعمل اوردن مشروبات

کلمه : معطر کردن وبعمل اوردن مشروبات
اشتباه تایپی : luxv ;vnk ,fulg h,vnk lav,fhj
عکس معطر کردن وبعمل اوردن مشروبات : در گوگل

آیا معنی معطر کردن وبعمل اوردن مشروبات مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )