برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1587 100 1
شبکه مترجمین ایران

معاني القرآن (للفراء)

معاني القرآن (للفراء) در دانشنامه اسلامی

معانی القرآن اثر ابوزکریا یحیی بن زیاد معروف به فرّاء (متوفی 207ق)، تفسیر لغوی و نحوی قرآن کریم است. نویسنده آیات و کلماتی که در فهم آن نیاز به شرح و توضیح داشته است را مورد عنایت قرار داده و به تفسیر لغوی اعتنا کرده است.
همچنین مهم ترین آراء نحوی را بیان نموده است. بیشترین آراء نحوی و صرفی وی، برگرفته از مدرسه کوفیان بوده و خود او از متخصصین نحو و لغت عربی در مکتب کوفیان به شمار می آید؛ لذا کتاب او از این جهت نیز دارای اهمیت بی شماری می باشد
احمد یوسف نجاتی و محمد علی نجار کار تحقیق و تحصیح کتاب را بر عهده داشته اند.
کتاب با مقدمه ای از محمد ابوالفضل ابراهیم و مقدمه دیگری از احمد یوسف نجاتی و محمد علی نجار آغاز و مطالب در سه جلد تنظیم شده است.
فراء ضمن پرداختن به جنبه های لغوی آیات، از شیوه تفسیر قرآن با قرآن و بیان اشباه و نظائر استفاده کرده و در موارد اندکی نیز از تفسیر قرآن به سنت نبوی بهره جسته است.

معاني القرآن (للفراء) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی معاني القرآن (للفراء)   • مفهوم معاني القرآن (للفراء)   • تعریف معاني القرآن (للفراء)   • معرفی معاني القرآن (للفراء)   • معاني القرآن (للفراء) چیست   • معاني القرآن (للفراء) یعنی چی   • معاني القرآن (للفراء) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی معاني القرآن للفراء

کلمه : معاني القرآن (للفراء)
اشتباه تایپی : luhkي hgrvHk (ggtvhء)
عکس معاني القرآن (للفراء) : در گوگل

آیا معنی معاني القرآن (للفراء) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )