برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1431 100 1

معامله قاچاقی انجام دادن

معنی معامله قاچاقی انجام دادن به انگلیسی

bootleg (فعل)
معامله قاچاقی انجام دادن

معنی کلمه معامله قاچاقی انجام دادن به عربی

معامله قاچاقی انجام دادن
هرب

معامله قاچاقی انجام دادن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی معامله قاچاقی انجام دادن   • مفهوم معامله قاچاقی انجام دادن   • تعریف معامله قاچاقی انجام دادن   • معرفی معامله قاچاقی انجام دادن   • معامله قاچاقی انجام دادن چیست   • معامله قاچاقی انجام دادن یعنی چی   • معامله قاچاقی انجام دادن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی معامله قاچاقی انجام دادن
کلمه : معامله قاچاقی انجام دادن
اشتباه تایپی : luhlgi rh]hrd hk[hl nhnk
عکس معامله قاچاقی انجام دادن : در گوگل

آیا معنی معامله قاچاقی انجام دادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران