برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1418 100 1

معامله ای را فسخ کرد (به هم زد)

معنی کلمه معامله ای را فسخ کرد (به هم زد) به عربی

معامله ای را فسخ کرد (به هم زد)
أبطَلَ صَفقَهً

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• قوانین فسخ معامله مسکن   • دادخواست فسخ معامله   • مدت زمان فسخ معامله   • شرایط فسخ قولنامه خودرو   • شرایط فسخ معامله خودرو   • حق فسخ معامله   • فسخ مبایعه نامه   • زمان فسخ معامله خودرو   • معنی معامله ای را فسخ کرد (به هم زد)   • مفهوم معامله ای را فسخ کرد (به هم زد)   • تعریف معامله ای را فسخ کرد (به هم زد)   • معرفی معامله ای را فسخ کرد (به هم زد)   • معامله ای را فسخ کرد (به هم زد) چیست   • معامله ای را فسخ کرد (به هم زد) یعنی چی   • معامله ای را فسخ کرد (به هم زد) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی معامله ای را فسخ کرد به هم زد
کلمه : معامله ای را فسخ کرد (به هم زد)
اشتباه تایپی : luhlgi hd vh tso ;vn (fi il cn)
عکس معامله ای را فسخ کرد (به هم زد) : در گوگل

آیا معنی معامله ای را فسخ کرد (به هم زد) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران