برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1379 100 1

مظفرالدین شاه

معنی مظفرالدین شاه در لغت نامه دهخدا

مظفرالدین شاه. [ م ُظَف ْ ف َ رُدْ دی ] (اِخ ) چهارمین پسر ناصرالدین شاه از سلسله ٔ قاجاریه است که در سال 1269 هَ. ق. بدنیا آمد. دو برادر بزرگتر او معین الدین میرزا و امیرقاسم خان که یکی بعد از دیگری به ولیعهدی رسیده بودند، هر دو در خردسالی فوت نمودند، پسر سوم ناصرالدین شاه مسعود میرزا ظل السلطان سه سال از مظفرالدین شاه بزرگتر بود و چون مادرش از خاندان سلطنتی نبود به ولیعهدی نرسید. مظفرالدین شاه در 1274 یعنی در پنجسالگی به ولایت عهدی انتخاب شد و تا سال قتل پدرش قریب چهل سال در ولیعهدی بسر برد. پس از کشته شدن ناصرالدین شاه و آمدن مظفرالدین به طهران ، امین السلطان که قدرتی فوق العاده داشت همچنان به صدارت برقرار ماند. ولی مظفرالدین شاه در سال 1314 او را معزول کرد و امین الدوله را از آذربایجان به طهران خواست و ریاست وزراء را در یازدهم ذی القعده ٔ آن سال به او واگذاشت و در رجب 1315 او را به صدارت منصوب نمود؛ سپس به سال 1316 اورا عزل کرد و مجدداً امین السلطان را به صدارت برگزید. وی از 1316 تا 1321 سمت صدارت را داشت تا اینکه در جمادی الاخر 1321 او را عزل و سلطان مجید میرزا عین الدوله را به جای او صدراعظم نمود. مظفرالدین شاه در چهاردهم جمادی الاخر 1324 فرمان مشروطیت را صادر کرد ودر 14 ذی القعده آن را امضاء کرد و پنج روز پس از آن فوت نمود. و رجوع به قاجاریه و مشروطیت و رجوع به تاریخ مفصل ایران تألیف اقبال از صص 848 - 854 شود.

مظفرالدین شاه در جدول کلمات

اثری در وقایع ایام سلطنت مظفرالدین شاه تألیف غلامحسین افضل الملک مستوفی
افضل التواریخ

مظفرالدین شاه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی سیریزی
مظفرالدین‌شاه قاجار زادهٔ ۵ فروردین ۱۲۳۲
پنجمین پادشاه ایران از دودمان قاجار که پس از ۴۰ سال ولایت‌عهدی، شاه شد و از تبریز به تهران آمد.
وی با مشروطیت موافقت کرد و فرمان مشروطیت را امضا کرد. او ده روز پس از امضای قانون اساسی درگذشت. و آخرین پادشاه ایران است که در ایران درگذشته‌است. مظفرالدین‌شاه در قم به خاک سپرده شده‌است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مظفرالدین شاه   • مفهوم مظفرالدین شاه   • تعریف مظفرالدین شاه   • معرفی مظفرالدین شاه   • مظفرالدین شاه چیست   • مظفرالدین شاه یعنی چی   • مظفرالدین شاه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مظفرالدین شاه
کلمه : مظفرالدین شاه
اشتباه تایپی : lztvhgndk ahi
عکس مظفرالدین شاه : در گوگل

آیا معنی مظفرالدین شاه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )