برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1679 100 1
شبکه مترجمین ایران

مضارعه

معنی مضارعه در لغت نامه دهخدا

مضارعت. [ م ُ رَ / رِ ع َ ] (از ع ، اِمص ) مانا شدن و مشابهت : و مضارع را ازبهر آن مضارع خوانند که در تربیع و تقدیم اوتاد به هزج مانند است و مضارعت ، مشابهت و مقابلت است. (المعجم چ 1 ص 54).

مضارعة. [ م ُ رَ ع َ ] (ع مص ) با چیزی مانیدن. (زوزنی ). با کسی مانیدن. (تاج المصادر بیهقی ). همدیگر مانا و برابر گردیدن. (آنندراج ) (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). مانا و برابرگردیدن با چیزی و مشابه وی شدن. (از ناظم الاطباء).

مضارعه. [ م ُ رَ / رِ ع َ / ع ِ ] (از ع ، اِمص ) مضارعة. رجوع به مضارعة و مضارعت شود .

معنی مضارعه به فارسی

مضارعه
۳ - جناس خط . ۴ - شرکت مالک بازارع است در تقسیم حاصل . روش مزبور عبارتست از در نظر گرفتن پنج عامل جهت به ثمر رسانیدن حاصل و آن پنج عبارتند از : زمین آب شخم کار گاو در زمینهایی که با آب دستی مشروب شوند.
مضارعه
یکی از حروف مضارعه حروف اتین
حرفهائی که در دستور زبان عرب بوسیله آن از ماضی مضارع سازند و آن چهار حرف است که در کلمه اتین و انیت و ناتی جمع شده است

مضارعه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مضارعه   • مفهوم مضارعه   • تعریف مضارعه   • معرفی مضارعه   • مضارعه چیست   • مضارعه یعنی چی   • مضارعه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مضارعه

کلمه : مضارعه
اشتباه تایپی : lqhvui
عکس مضارعه : در گوگل

آیا معنی مضارعه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )