برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1645 100 1
شبکه مترجمین ایران

مصوت

/mosavvet/

مترادف مصوت: صدادار، واکدار، واکه

متضاد مصوت: هم خوان، مصمت

معنی مصوت در لغت نامه دهخدا

مصوت. [ م ُ ص َوْ وِ ] (ع ص ) بسیارآواز. (منتهی الارب ). آنکه بلند بانگ میکند. بانگ کننده. (ناظم الاطباء). مصوة. (آنندراج ). || صدادار و بانگ دار. (ناظم الاطباء). || (اصطلاح دستور زبان ) صدادار. مقابل صامت. خلاف صامت. باصدا. وویل . حرف صدادار. آوازی که با ارتعاش تارآواها (در نتیجه ٔ جریان یافتن هوای داخل ریه ) از گلو برمی آید، و هنگام ادای آن گذرگاه دهان گشاده میماند بی آنکه در جایی حبس شود یا از تنگنایی عبور کند و یا از میان دهلیز دهان منحرف شود و یا یکی از اعضای گلو را به اهتزاز درآورد. هر مصوت یاری ده صامت قبل از خود است برای تلفظ شدن و گاه یاریگر صامت ساکن بعد از خود می باشد. مصوت در فارسی شش نوع است : سه مصوت بلند (حرف مدّ)و سه مصوت کوتاه (حرکت ). سه مصوت بلند عبارتند از: -ا، -و، -ی ( ,͢ ,)، و سه مصوت کوتاه که خود جزء حرکات بشمارند عبارتند از: -َ ، -ِ ، -ُ (a ,e ,o).

معنی مصوت به فارسی

مصوت
بانگ کننده، صدادار، آنکه بلندبانگ کند
۱- ( اسم ) بانگ کننده آواز کننده ۲- آوازی که با لرزش تار آواها از گلو برمی آید . ۳- ( اسم ) حرفی ( از حروف الفبا ) که صدای آن از ارتعاش تار آواها از گلو بر میاید مقابل صامت . توضیح ۱ در الفبای فارسی بعضی از مصوتها جزو حرکات حساب شوند و بقیه جزو حروف . توضیح ۲ بعضی بجای مصوت صدا دار و برخی با صدا را اصطلاح کردهاند .
[زبان شناسی] ← واکه
[زبان شناسی] ← واکۀ مرکب
[زبان شناسی] ← واکۀ ساده
[زبان شناسی] ← واکۀ سه گانه
[زبان شناسی] ← واکۀ مرکب
حرف صدا دار
[زبان شناسی] ← دوگانه شدگی واکه
[زبان شناسی] ← ساده شدگی واکه
[زبان شناسی] ← نیم واکه

معنی مصوت در فرهنگ معین

مصوت
(مُ صَ وِّ) [ ع . ] (اِفا.) ۱ - صدادار، دارای صدای بلند. ۲ - حرف صدادار.

معنی مصوت در فرهنگ فارسی عمید

مصوت
۱. (زبان شناسی) صدادار، واکه.
۲. [قدیمی] بانگ کننده، صدادار.
۳. [قدیمی] آن که بلند بانگ کند.

معنی مصوت به انگلیسی

phonetic (صفت)
اوایی ، صدا دار ، مربوط به ترکیب اصوات ، مصوت

معنی کلمه مصوت به عربی

مصوت
صوتي
ادغام

مصوت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امین آریا
واج (حرف)صدا دار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• صامت و مصوت در زبان فارسی   • واکه چیست   • حروف مصوت   • واکه های زبان انگلیسی   • جدول ترکیب صامت و مصوت اول ابتدایی   • حروف مصوت کدامند   • حروف صامت ومصوت   • تعریف صامت   • معنی مصوت   • مفهوم مصوت   • تعریف مصوت   • معرفی مصوت   • مصوت چیست   • مصوت یعنی چی   • مصوت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مصوت

کلمه : مصوت
اشتباه تایپی : lw,j
آوا : mosavvet
نقش : صفت
عکس مصوت : در گوگل

آیا معنی مصوت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )