مصرف کننده

/masrafkonande/

برابر پارسی: کاربر، گسارنده

معنی انگلیسی:
consumer, user

دانشنامه عمومی

مصرف کننده ( انگلیسی: Consumer ) شخص یا سازمانی است که از خدمات یا کالاهای اقتصادی استفاده می کند.
مصرف کننده کسی است که برای مصرف کالا یا خدمات تولید شده پول پرداخت می کند، از این رو مصرف کنندگان نقش اساسی در نظام اقتصادی ملتها دارند. تقاضای مصرف کنندگان یکی از عوامل اصلی انگیزشی تولیدکنندگان است. همچنین مصرف کنندگان بخشی از زنجیره توزیع محسوب می شوند.
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

مترادف ها

consumer (اسم)
مصرف کننده

فارسی به عربی

مستهلک

پیشنهاد کاربران

بپرس