برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1536 100 1
شبکه مترجمین ایران

مصراع

/mesrA'/

مترادف مصراع: لت، مصرع، نیم بیت، یک لنگه در

برابر پارسی: بند، لخت، لنگه، نیمه

معنی مصراع در لغت نامه دهخدا

مصراع. [ م ِ ] (ع اِ) نیمه ٔ در که به هندی کواراست. (منتهی الارب ). یک لنگه از دو لنگه ٔ در. ج ، مصاریع. (ناظم الاطباء). یک پاره از دو پاره ٔ دری دولختی. (المعجم ص 30)... تخته ٔ در را گویند. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). یک لت از دو لت در. لت. لخت. لنگه ٔ در.(یادداشت مؤلف ). طبقه. طبق. ج ، مصارع. (مجمل اللغه ). مصراع و مصرع هر دو درست است به معنی یک تخته در که آن را لخت در و طبقه ٔ در نیز گویند. و به هندی کوار نامند. (از غیاث ) (آنندراج ) : درِ آتشکده بکندند و آن دو مصراع بودند از طلا و آن را برکندند و به پیش حجاج بردند. (ترجمه ٔ تاریخ قم ص 90). || (اصطلاح عروض ) نیم بیت. (دهار). نیم بیت شعر. (مهذب الاسماء). نیمه ٔ شعر. (منتهی الارب ). یک لنگه از شعر. (ناظم الاطباء). هر نیمه از دو نیمه ٔ بیت که در متحرکات و سواکن به هم نزدیک باشند و هر یک را بی دیگری بتوان انشا و انشاد کرد. (المعجم ص 30). نیمه ٔ بیت را از آن جهت مصراع خوانند که همچنانکه از در دو طبقه هر کدام طبقه را که خواهند باز و فراز توان کرد بی دیگری نتواند بود و چون هر دو طبقه را به هم فرازکنند یک در باشد، از بیت نیز هر کدام مصراع را که خوانند بی دیگری بیت نتواند بود. (غیاث ) (آنندراج ). مصراع نصف بیت را گویند. در اصطلاح بلغا آن است که از سه قالب یا چهار قالب مرکب شده باشد، کمتر و بیشتر روانیست که آن از قبیل نظم نبود، اگرچه منقول است که بزرگی یک مصراع برحسب قانون و مصراع دوم دراز گفته :
مصراع اول :
آب را و خاک را بر سر زنی سر نشکند.
مصراع دوم :
آب را و خاک را یک جا و اندر هم کنی خشتی پزی...
(از کشاف اصطلاحات الفنون ).
یک نیمه ٔ شعر. نصف یک بیت ، چنانکه «چو ایران نباشد تن من مباد» یک مصراع است و مصراع دوم آن «بدین بوم و بر زنده یک تن مباد» باشد که جمعاً یک بیت اند و مصراع صحیح است و به این معنی ظاهراً «مصرع » در عربی نیامده است. (یادداشت مؤلف ). صاحب آنندراج گوید: رنگین ، موزون ، تند، شوخ ، بلند، رسا، برجسته از صفات و انگشت ،سر، نخل ، کوچه از تشبیهات مصراع است. (از آنندراج ) : چنانکه بیشتر فهلویات که اغلب ارباب طبع مصراعی از آن بر مفاعیلن مفاعیلن فعولن که از بحر هزج است می ...

معنی مصراع به فارسی

مصراع
یک لنگه دریک نیمه ازیک بیت شعر، مصاریع جمع
( اسم ) ۱ - یک لنگه در . ۲ - ( شعر ) نیم. یک بیت : چنانک بیشتر فهلویات که اغلب ارباب طبع مصراعی از آن بر مفاعیلن مفاعیلن فعولن که از بحر هزج است میگویند و مصراعی بر فاعلاتن مفاعیلن فعولن که بحر مشاکل است از بحور مستحدث میگویند . جمع : مصاریع مصراعات .

معنی مصراع در فرهنگ معین

مصراع
(مِ) [ ع . ] (اِ.) ۱ - یک لنگه از دو لنگة در. ۲ - یک نیمه از یک بیت شعر. ج . مصاریع .

معنی مصراع در فرهنگ فارسی عمید

مصراع
۱. (ادبی) یک نیمه از یک بیت شعر.
۲. [قدیمی] یک لنگۀ در.

مصراع در دانشنامه اسلامی

مصراع
مصراع . (ع اِ) نیمه ٔ در که به هندی کواراست . . یک لنگه از دو لنگه ٔ در. ج ، مصاریع.. یک پاره از دو پاره ٔ دری دولختی . .. تخته ٔ در را گویند. . یک لت از دو لت در. لت . لخت . لنگه ٔ در. . طبقه . طبق . ج ، مصارع . . مصراع و مصرع هر دو درست است به معنی یک تخته در که آن را لخت در و طبقه ٔ در نیز گویند. و به هندی کوار نامند.  : درِ آتشکده بکندند و آن دو مصراع بودند از طلا و آن را برکندند و به پیش حجاج بردند. . || نیم بیت . . نیم بیت شعر. نیمه ٔ شعر. یک لنگه از شعر.. هر نیمه از دو نیمه ٔ بیت که در متحرکات و سواکن به هم نزدیک باشند و هر یک را بی دیگری بتوان انشا و انشاد کرد. . نیمه ٔ بیت را از آن جهت مصراع خوانند که همچنانکه از در دو طبقه هر کدام طبقه را که خواهند باز و فراز توان کرد بی دیگری نتواند بود و چون هر دو طبقه را به هم فرازکنند یک در باشد، از بیت نیز هر کدام مصراع را که خوانند بی دیگری بیت نتواند بود. مصراع نصف بیت را گویند. در اصطلاح بلغا آن است که از سه قالب یا چهار قالب مرکب شده باشد، کمتر و بیشتر روانیست که آن از قبیل نظم نبود، اگرچه منقول است که بزرگی یک مصراع برحسب قانون و مصراع دوم دراز گفته : مصراع اول : آب را و خاک را بر سر زنی سر نشکند. مصراع دوم : آب را و خاک را یک جا و اندر هم کنی خشتی پزی ...
یک نیمه ٔ شعر. نصف یک بیت ، چنانکه «چو ایران نباشد تن من مباد» یک مصراع است و مصراع دوم آن «بدین بوم و بر زنده یک تن مباد» باشد که جمعاً یک بیت اند و مصراع صحیح است و به این معنی ظاهراً «مصرع » در عربی نیامده است . صاحب آنندراج گوید: رنگین ، موزون ، تند، شوخ ، بلند، رسا، برجسته از صفات و انگشت ،سر، نخل ، کوچه از تشبیهات مصراع است .  : چنانکه بیشتر فهلویات که اغلب ارباب طبع مصراعی از آن بر مفاعیلن مفاعیلن فعولن که از بحر هزج است می گویند و مصراعی بر فاعلاتن مفاعیلن فعولن که بحر مشاکل است از بحور مستحدث می گویند.

مصراع در دانشنامه ویکی پدیا

مصراع
مصراع یا مِصرَع یا نیم بیت کوچک ترین جزء از کلام موزون (شعر) در شعر کلاسیک فارسی و واحد وزنی شعر است. موسیقی درونی شعر در یک مصرع شکل می گیرد و شعر ادامه می یابد.
شعر
بیت
دو مصراع تشکیل یک بیت می دهند که حداقلّ معنایی شعر است. از آن جا که لغت «مصراع» به معنی یک لنگه از درِ دولنگه است، بدان مشابهت، نصف هر بیت را مصراع نام گذاری کرده اند.
نمونهٔ مصراع:
هرگاه که قافیه را در هر دو مصرع یک بیت رعایت کرده باشند، آن بیت مُصَرَّع و انجام این کار تصریع نام می گیرد.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

مصراع در جدول کلمات

جمع بیت به معنای دو مصراع از شعر
ابیات

معنی مصراع به انگلیسی

hemistich (اسم)
مصراع ، مصرع ، نیم بیت شعر ، نیم فرد شعر

مصراع را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیرمحمد
کوچکترین جزء شعر رامصراع می گویند که حداقل معنا رامی رساند ودومصراع یک بیت راتشکیل می دهد.
بابک
نیم بیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تعریف مصراع   • مسرع   • مصرّع   • مصرع   • تعریف بیت   • بیت در شعر چیست   • تعریف ردیف   • تعریف بیت و بایت   • معنی مصراع   • مفهوم مصراع   • معرفی مصراع   • مصراع چیست   • مصراع یعنی چی   • مصراع یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مصراع

کلمه : مصراع
اشتباه تایپی : lwvhu
آوا : mesrA'
نقش : اسم
عکس مصراع : در گوگل

آیا معنی مصراع مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )