برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1431 100 1

مشعوف

/maS'uf/

مترادف مشعوف: خرسند، خرم، خندان، خوشوقت، شاد، شادان، محظوظ، مسرور، دلباخته، شیفته

متضاد مشعوف: مغموم

برابر پارسی: شادمان، سرخوش، خرسند

معنی مشعوف در لغت نامه دهخدا

مشعوف. [ م َ ] (ع ص ) دیوانه و شیفته ٔ دل رفته از جنون و بیم و مانند آن. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). شیفته و عاشق و محب. (غیاث ). عاشق. سخت دوستدار. شیفته. (یادداشت دهخدا) :
مکشوف به کوشش و به بخشش
مشعوف به قادم و به ذاهب.
انوری (دیوان چ سعید نفیسی ص 14).
|| خوشحال و خوشدل. (ناظم الاطباء) : سزاوارتر چیزی که زبان گوینده بدان مشعوف باشد و عنان جوینده بدان معطوف ، حمد و ثنای باری جلت قدرته و عَلت کلمته است. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 6). مستوجب آن گردد که خاطر عاطر دریامقاطر فیض مآثر ملوک و امراء نامدار مسرور و مشعوف شود. (بهجت الروح ص 88).

معنی مشعوف به فارسی

مشعوف
شیفته ودلباخته، درفارسی به معنی خوشحال وخوشدل هم میگویند
( صفت ) ۱ - شیفته دلباخته ۲ - شاد خوشحال : مکشوف بکوشش و ببخشش مشعوف بقادم و بذاهب . ( انوری )
( مصدر ) شاد شدن خوشحال گردیدن
نامش حاجی امام قلی آقا و برادر مهتر موسی خان و صاف و جوانی نجیب و بلند همت بود .
( مصدر) مشعوف شدن

معنی مشعوف در فرهنگ معین

مشعوف
(مَ) [ ع . ] (اِمف .) ۱ - شیفته ، دلباخته . ۲ - خوشحال ، خوشدل .

معنی مشعوف در فرهنگ فارسی عمید

مشعوف
۱. شیفته، دل باخته.
۲. خوشحال، خوش دل.

مشعوف را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مشعوف
از شعف میاد و خوشحال میشه به معنی عاشق پیشه هم هست و البته فامیلی خودمه😁

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اره موتوری مشعوف   • معنی اشتلم   • پخش سبز ایران   • معنی مقام   • مشعف   • معنی مشعوف   • مفهوم مشعوف   • تعریف مشعوف   • معرفی مشعوف   • مشعوف چیست   • مشعوف یعنی چی   • مشعوف یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مشعوف
کلمه : مشعوف
اشتباه تایپی : lau,t
آوا : maS'uf
نقش : صفت
عکس مشعوف : در گوگل

آیا معنی مشعوف مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )