برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1663 100 1
شبکه مترجمین ایران

مشروعیت بخشیدن

معنی کلمه مشروعیت بخشیدن به عربی

مشروعیت بخشیدن
اضفاء الشرعية

مشروعیت بخشیدن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید مهدی حجازی
پذیرش دادن، پذیرفتن، پشتوانه دادن، ارزش دادن
علی
مشروعیت بخشیدن به معنای قانون مدار بودن است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مشروعیت یعنی چه   • مقبولیت و مشروعیت   • تعریف مقبولیت   • انواع مشروعیت   • مقبولیت چیست   • معنی لغوی مشروعیت   • مفهوم مشروعیت   • مشروعیت سیاسی   • معنی مشروعیت بخشیدن   • مفهوم مشروعیت بخشیدن   • تعریف مشروعیت بخشیدن   • معرفی مشروعیت بخشیدن   • مشروعیت بخشیدن چیست   • مشروعیت بخشیدن یعنی چی   • مشروعیت بخشیدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مشروعیت بخشیدن

کلمه : مشروعیت بخشیدن
اشتباه تایپی : lav,udj foadnk
عکس مشروعیت بخشیدن : در گوگل

آیا معنی مشروعیت بخشیدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )