برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1389 100 1

مشاهده کردن


مترادف مشاهده کردن: دیدن، نگریستن، تماشا کردن، رویت کردن

برابر پارسی: دیدن، درنگریستن، نگریستن

معنی مشاهده کردن در لغت نامه دهخدا

مشاهده کردن. [ م ُ هََ / هَِ دَ / دِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) مشاهده نمودن. (ناظم الاطباء). مشاهدت کردن. دیدن. نگریستن. معاینه کردن : چشم اقبال پشت نصرت در نصار فتح مشاهده نکرده است. (سندبادنامه ص 16). شجاعت و دلاوری اسکندررا که مرةً بعد اخری مشاهده کرده بودند میدانستند. و در واقع او را بهادری و پهلوانی موروثی بود. (ظفرنامه ٔ یزدی ج 2 ص 412). و رجوع به مشاهدت کردن شود.

معنی مشاهده کردن به فارسی

مشاهده کردن
( مصدر ) ۱ - دیدن نگریستن : و شجاعت و دلاوری اسکندر را که مره بعد اخری مشاهده کرده بودند میدانستند و در واقع او را بهادری و پهلوانی موروثی بود .

مشاهده کردن در جدول کلمات

مشاهده کردن
نگریستن, رویت

معنی مشاهده کردن به انگلیسی

apperceive (فعل)
درک کردن ، مشاهده کردن ، دریافتن ، بمعلومات خود افزودن
perceive (فعل)
درک کردن ، مشاهده کردن ، دریافتن ، دیدن ، فهمیدن ، ملاحظه کردن ، حس کردن
observe (فعل)
گفتن ، مشاهده کردن ، دیدن ، ملاحظه کردن ، رعایت کردن ، نظاره کردن ، مراعات کردن ، برپا داشتن
see (فعل)
مشاهده کردن ، دیدن ، فهمیدن ، ملاقات کردن ، نگاه کردن
behold (فعل)
مشاهده کردن ، دیدن

معنی کلمه مشاهده کردن به عربی

مشاهده کردن
ادرک , انظر , شاهد , لاحظ

مشاهده کردن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمیدرضا دادگر_فریمان
دیدن، نگریستن، تماشا کردن، رویت کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فرق بين ديدن و نگاه كردن   • فرضیه سازی چیست   • فرق شنیدن و گوش دادن   • معنی مشاهده کردن   • مفهوم مشاهده کردن   • تعریف مشاهده کردن   • معرفی مشاهده کردن   • مشاهده کردن چیست   • مشاهده کردن یعنی چی   • مشاهده کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مشاهده کردن
کلمه : مشاهده کردن
اشتباه تایپی : lahini ;vnk
عکس مشاهده کردن : در گوگل

آیا معنی مشاهده کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )