برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1395 100 1

مسیر

/masir/

مترادف مسیر: جاده، راه، معبر، خطسیر، گذر، گذرگاه، مدار

برابر پارسی: راه، راه ، روش، گذر، گذرگاه ، گشتگاه

معنی مسیر در لغت نامه دهخدا

مسیر. [ م َ ] (ع مص ) رفتن. سیر. مسیرة. سیرورة. تسیار. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). مصدر میمی است به معنی رفتن و سیر کردن. (آنندراج ) (غیاث ). رفتن. (دهار) (تاج المصادر) :
ایا مراد تو مقصود آسمان ز مدار
و یا رضای تو مطلوب اختران ز مسیر.
امیرمعزی.
گفت نامی که ز هولش ای بصیر
هفت گردون بازماند از مسیر.
مولوی.

مسیر. [ م َ ] (ع اِ) محل گردش و سیر. جای عبور و حرکت. (ناظم الاطباء). جای رفتار. (فرهنگ نظام ) (آنندراج ) (غیاث ). جای سیر.محل گردش. جای رفتن. راه. معبر. جاده. محل سیر. رهگذر. رهگذار. گذر. گذرگاه. مدار. سیرگاه :
هر روز سحاب را مسیر دگر است
هر روز نبات را دگر زینت و رنگ.
منوچهری.
نیی آگه ای مانده در چاه تاری
که بر آسمان است در دین مسیرم.
ناصرخسرو.
ای داور زمانه ملوک زمانه را
جز بر ارادت تو مسیر و مدار نیست.
مسعودسعد.
مدار چرخ کند آگهم ز لیل و نهار
مسیر چرخ خبر گویدم ز صیف و شتا.
مسعودسعد.
همی کند سرطان وار باژگونه به طبع
مسیر نجم مرا باژگونه چرخ دوتا.
مسعودسعد.
فرمود که تا چرخ یکی دوردگر کرد
خورشید بپیمود مسیر دوران را.
سنائی.
سیر ارنه بر موافقت رای تو کنند
هر هفت گم کنند مسیر اندر آسمان.
سوزنی.
آفتابی و جز به درگاهت
اختران را مسیر نتوان یافت.
خاقانی.
چون ستوری باش در حکم امیر
گه در آخور حبس و گاهی در مسیر.
مولوی.
|| مدت سیر: بینهما مسیر یوم ؛ میان آنها به اندازه ای است که در یک روز سیر شود. (ناظم الاطباء). || رفتار. (فرهنگ نظام ). روش. سیر :
چه پیکر آمد رخش درخش پیکر تو
که کوه بادمسیر است و باد کوه نهاد.
مسعودسعد.
|| (ص ) سیرکرده شده. (ناظم الاطباء).

مسیر. [ م َ ] (اِ) به معنی یخ آمده و مسیریدیعنی یخ بست. (آنندراج ) (انجمن آرا). مَسَر. نیز به همین معنی است ، و این جای مسر است ی ...

معنی مسیر به فارسی

مسیر
قصبه ای از دهستان آبشار بخش شادکان شهرستان خرمشهر. دشت گرمسیر. دارای ۱٠۹۷ تن سکنه . آب از رودخانه جراحی . محصول : غلات برنج خرما. صنایع دستی : حصیربافی است .
رفتن، روان شدن ، جای سیروگردش
۱ - ( مصدر ) رفتن روان شدن ۲ - (اسم ) رفتار روش سیر : ایا مراد تومقصود آسمان ز مدار و یارضائ تو مطلوب اختران زمسیر . ( معزی المعجم ) ۳ - ( اسم ) جای سیر محل گردش . ۴ - مدت سیر .
جامه با خطها حلوائی است
[channel] [موسیقی] گذرگاه داده ها یا نشانک های صوتی
[path] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] در برنامه ریزی شهری، مجموعه ای از رابط ها که در آن همیشه گره پایانیِ رابط قبلی در حکم گره آغازینِ رابط بعدی است
[route] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] خط سیر وسیلۀ نقلیۀ یا مسافر از مبدأ تا مقصد
[trajectory] [فیزیک] راهی که جسم می پیماید تا از نقطه ای به نقطۀ دیگر برسد
[main route, main] [حمل ونقل ریلی] مسیری در فاصلۀ بین دو علامت اصلی که در آن باید فاصلۀ هم پوشانی و تکه خط های مرتبط برای عبور خط نورد آزاد باشد
[accessible travel path] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] مسیری بی مانع برای ورود به ساختمان یا جابه جایی در داخل آن برای افراد کم توان پیاده یا دارای صندلی چرخ دار از توقفگاه تا هر نقطه ای که موردنظر باشد
[initial course] [حمل ونقل دریایی] 1. نخستین مسیری که مدیر عملیات جست وجو و نجات برای آغاز حرکت مشخص می کند 2. نخستین مسیری که در ناوبری بر روی دایرۀ عظیمه پیموده می شود
[helicopter retirement route] [علوم نظامی] مسیر یا مسیرهایی که در امتداد آن، بالگَردها از یک منطقۀ فرودِ خاص پرواز می کنند
[critical path] [آمار، مدیریت-مدیریت پروژه] رشته فعالیت هایی که تعیین کنندۀ ط ...

معنی مسیر در فرهنگ معین

مسیر
(مَ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) رفتن ، روان شدن . ۲ - (اِ.) محل عبور، جای رفت و آمد.

معنی مسیر در فرهنگ فارسی عمید

مسیر
۱. معبر، گذرگاه، راه، جاده.
۲. (اسم مصدر) رفتن، روان شدن.
۳. (اسم مصدر) سیروگردش.

مسیر در دانشنامه ویکی پدیا

مسیر
مسیر ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
مسیر (نظریه گراف)، دنباله ای از رأس ها به طوری که از هر رأس به رأس دیگر در این دنباله یالی وجود داشته باشد
مسیر (رایانه)، یک رشته که محل یک پرونده یا پوشه را در فایل سیستم مشخص می کند
مسیر ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
مسیر (نظریه گراف)، دنباله ای از رأس ها به طوری که از هر رأس به رأس دیگر در این دنباله یالی وجود داشته باشد
مسیر (رایانه)، یک رشته که محل یک پرونده یا پوشه را در فایل سیستم مشخص می کند
در علوم رایانه، مسیر (به انگلیسی: Path) یک رشته است که محل یک پرونده یا پوشه را در فایل سیستم مشخص می کند. مسیرها می توانند به صورت مطلق یا نسبی بیان شوند. یک مسیر مطلق، بدون توجه به پوشهٔ کار، همواره به یک مکان مشخص در فایل سیستم اشاره می کند در حالی که در یک مسیر نسبی پوشهٔ کنونی نقطهٔ آغاز محاسبهٔ مسیر است.
نام پرونده (رایانه)
نشانی وب
سیستم عامل های مختلف روش های متفاوتی برای نمایش مسیرها دارند. در یونیکس «/» به عنوان نویسهٔ حائل استفاده می شود و در ابتدای مسیر نام درایو ذکر نمی گردد (همهٔ مسیرها نسبت به پوشهٔ ریشه که تنها با یک «/» مشخص می شود محاسبه می شوند). در این سیستم عامل با درایوهایی مانند فلاپی، به صورت یک پوشه برخورد می شود که در یک نقطهٔ مشخص (مثلاً پوشهٔ «/drives/») سوار می شوند. اما در ویندوز، نویسهٔ حائل «\» است و هر درایو به صورت یک حرف انگلیسی به همراه «:» مشخص می شود. در ویندوز مسیرهای مطلق به دو روش قابل بیان هستند، یکی مسیری که با نام درایو مشخص می شود (مانند: C:\Windows\System32)، و دیگری با کمک سنت نام گذاری یکنواخت که به صورت \\hostname\sharename\filename بیان می شود. به آدرس دهی نوع اول ، آدرس دهی محلی (Local Addressing) و به نوع دوم ، آدرس دهی تحت شبکه (Network Addressing) گفته می شود. به آدرس دهی تحت شبکه UNC نیز نامیده م ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با مسیر

مسیر در جدول کلمات

مسیر
راه
مسیر است و فیلمی از کارگردان مطرح ترکیه ییلماز گونی
راه
مسیر است و نام فیلمی از ییلماز گونی کارگردان ترک
راه
مسیر الکترونیکی
مدار
مسیر بسته
مدا
مسیر پر رفت و آمد
روارو
مسیر نادرست
بیراه
مسیر و جاده
راه
اقتصاددانی که معتقد است اگر کشوری بتواند پس انداز جامعه را افزایش دهد؛ یعنی در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفته است
لوییس
اقتصاددانی که معتقد است اگر کشوری بتواند پس انداز جامعه را افزایش دهد؛ یعنی در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفته است•
ارتور لوییس

معنی مسیر به انگلیسی

distance (اسم)
بعد ، فاصله ، مسیر ، دوری ، مسافت
direction (اسم)
طرف ، مدیریت ، جهت ، رهبری ، سمت ، دستور ، قانون شرع ، قانون کلی ، هدایت ، مسیر ، خط سیر ، سو ، اداره جهت ، راه مسیر
way (اسم)
راه ، عنوان ، سیاق ، سمت ، خط ، سبک ، جاده ، رسم ، مسیر ، روش ، طرز ، طریقه ، طریق ، سان ، طور ، مسلک ، نحو
road (اسم)
راه ، خیابان ، خط ، جاده ، مسیر ، طریق ، راه اهن
path (اسم)
راه ، جاده ، مسیر ، طریقه ، طریق ، مسلک ، باریک راه ، جاده مال رو
route (اسم)
طرف ، راه ، سمت ، جاده ، مسیر ، خط سیر ، جریان معمولی
course (اسم)
جریان ، دوره ، جهت ، سمت ، مسیر ، روش ، اصول ، در طی ، خط سیر ، خط مشی ، بخشی از غذا ، اموزه ، اموزگان
line (اسم)
سیم ، بند ، خط ، دهنه ، لجام ، طرح ، رشته ، سطر ، ریسمان ، رده ، جاده ، رسن ، مسیر ، ردیف ، مسیر کهباخط کشی مشخص میشود
track (اسم)
راه ، اثر ، نشان ، خط ، باریکه ، زنجیر ، لبه ، جاده ، تسلسل ، توالی ، شیار ، مسیر ، رد پا ، مسابقه دویدن ، خط اهن ، خط راه آهن
waterway (اسم)
ابراه ، مسیر ، راه آبی ، مسیر ابی ، مسیردریایی و رودخانهای
orbit (اسم)
دور ، قلمرو ، مدار ، مسیر ، حدقه ، مسیر دوران ، حدود فعالیت
itinerary (اسم)
مسیر ، خط سیر ، برنامه سفر ، سفرنامه
traverse (اسم)
اشکال ، مسیر ، عبورجاده ، حجاب حاجز ، درب تاشو ، مانع حائل
riverbed (اسم)
مسیر ، بستر رودخانه
tideway (اسم)
مسیر ، مسیرجزر و مد ، روگاه جزر و مد ، کشند راه

معنی کلمه مسیر به عربی

مسیر
تجارة , جنس , ذهاب , شارع , طريق , فصل , مهنة , نقطة
ممر مائي
فصاعدا
اتجاه عام
تعرج
خط جوي
اتجاه عام
طريق
واد
تزلج
حافلة
مضمار السباق
عشوائي
طريق
تحديد المسار
تبديل الإتجاه

مسیر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی
خط سیر
-
راه-روش شیوه
شهریار آریابد
در پهلوی " وتیرگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
علی باقری
میسر یابی( route finding ): [اصطلاح کوهنوردی] فن پیدا کردن راه صعود در کوه یا روی صخره ها می باشد و از اساسی ترین فنون کوهنوردی بشمار می رود.
منبع https://sporton.ir
علی باقری
مسیر نما topo (مخفف topographic picture): [اصطلاح کوهنوردی]عکس کوه یا صخره که روی آن مسیرها مشخص شده اند
منبع https://sporton.ir

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مسیر در جدول   • مسیر بین شهرها   • مسیر یاب تهران   • مسیر سیاوش   • معنی مسیر   • مسیریاب اندروید   • مسیر یابی   • فاصله بین شهرهای ایران به کیلومتر   • مفهوم مسیر   • تعریف مسیر   • معرفی مسیر   • مسیر چیست   • مسیر یعنی چی   • مسیر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مسیر
کلمه : مسیر
اشتباه تایپی : lsdv
آوا : masir
نقش : اسم
عکس مسیر : در گوگل

آیا معنی مسیر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )