مسیحی

/masihi/

مترادف مسیحی: ارمنی، پروتستان، عیسوی، کاتولیک، نصارا، نصرانی

برابر پارسی: ترسایی
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

christian

مترادف ها

christian (صفت)
مسیحی

لغت نامه دهخدا

مسیحی. [ م َ ] ( ص نسبی ) منسوب به مسیح. منسوب و متعلق به حضرت عیسی ( ع ). ( ناظم الاطباء ). کسی که دارای دین حضرت عیسی باشد. ( ناظم الاطباء ). آن که بر دین عیسی مسیح باشد. کسی که اقرار به دین مسیح دارد. ( از قاموس کتاب مقدس ). منسوب به مسیح نصرانی. ( فرهنگ نظام ). عیسوی. نصرانی. صلیب پرست. خاج پرست. چلیپاپرست.اهل تثلیث. یکی از ارباب تثلیث. ترسا. یسوعی . عیسائی. صلیبی. چلیپائی. مسیح پرست. مسیحائی. || هر چیز منسوب به مسیح.
- تاریخ مسیحی ؛ سال مسیحی. تاریخ مربوط به محاسبه از میلاد حضرت مسیح ( ع ). تاریخی که مبداء آن میلاد حضرت مسیح است. تاریخ و سال عیسویها.
- سال مسیحی ؛ سال که آغاز آن از میلاد مسیح ( ع ) محاسبه شود. تاریخ مسیحی.
|| مؤمنین اول دفعه در انطاکیه مسیحی خوانده شدند. کسی که فی الحقیقةو قلباً ایمان آورده است. ( از قاموس کتاب مقدس ).

مسیحی. [ م َ ] ( اِ ) در موسیقی نام آوازی است از دستگاه نوا. ( فرهنگ نظام ). یکی از گوشه های دستگاه شور. گوشه ای از دستگاه سه گاه.

مسیحی. [ م َ ] ( اِخ ) ابن ابراهیم ، مشهور به ابن ابی البقاء و ابن عطار. طبیب نصرانی که مولدش بغداد است و در زمان الناصر لدین اﷲخلیفه عباسی می زیسته است. ( تاریخ الحکماء قفطی ).

مسیحی. [ م َ ] ( اِخ ) حکیم رکنا، متخلص به مسیحی. از شعرای دوره صفویه و اهل کاشان است. این شعر از اوست :
دلا پیوسته در بند رضا باش
چو شاهین عدل میزان قضا باش
به سرد و گرم همچون سایه خوش باش
وگر هم آفتابی سایه وش باش.
( از تذکره مجمعالخواص ).

فرهنگ فارسی

ابوسهل مسیحی .
۱- ( صفت ) آنکه بردین عیسی مسیح باشد عیسوی جمع : مسیحیون مسیحیین . ۲ - ( اسم ) الف - یکی از گوشه های دستگاه شور . ب - گوشهای از دستگاه سه گاه .
حکیم رکنا متخلص به مسیحی از شعرای دوره صفویه و اهل کاشان است

فرهنگ معین

(مَ ) [ ع - فا. ] (ص . ) کسی که دارای دین حضرت عیسی باشد.

فرهنگ عمید

۱. معتقد به دین مسیح.
۲. (صفت نسبی ) مربوط به مسیحیت: کشورهای مسیحی.
۳. (اسم ) (موسیقی ) گوشه ای در آواز افشاری.

دانشنامه عمومی

مسیحی یا ترسا یا نصرانی به پیرو دین ابراهیمی مسیحیت گویند. آیین مسیح بنا بر زندگی و آموزه های عیسای پیغمبر است که در کتاب های «انجیل» و نامه های «عهد جدید» ثبت شده است.البته بر خلاف باور مسلمانان بر پیامبری عیسی، تمام مسیحیان (به جز فرقه های محدودی) او را خداوند جسم پوشیده می دانند که به زمین آمد.
واژهٔ مسیحی منسوب به مسیح لقب عیسی است.
ترسا (از فارسی میانه ترساگ) به معنی ترسنده است. گفته اند که ترسا در اصل راهب می باشد (که در عربی نیز راهب به معنی بیم برنده است) و نیز آن را ترجمه از زبان سریانی دانسته اند.
نصرانی نیز واژه ای سریانی به معنی «منسوب به شهر ناصره» زادگاه عیسای ناصری است.

مسیحی (ابهام زدایی). مسیحی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
مسیحی (فیلم ۱۹۱۱)
مسیحی (فیلم ۱۹۲۳)
مسیحی (فیلم ۱۹۳۹)
مسیحی (فیلم ۱۹۸۹)

مسیحی (فیلم ۱۹۱۱). «مسیحی» (انگلیسی: The Christian (1911 film)) یک فیلم به کارگردانی روی ردگریو است که در سال ۱۵۲۹ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به روی ردگریو اشاره کرد.

مسیحی (فیلم ۱۹۲۳). مسیحی (انگلیسی: The Christian) فیلمی در ژانر درام است که در سال ۱۹۲۳ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به ریچارد دیکس، مائه بوش، آیلین پرینگل و برل مرسر اشاره کرد.
۲۸ ژانویه ۱۹۲۳ (۱۹۲۳-01-۲۸)

مسیحی (فیلم ۱۹۳۹). «مسیحی» (چکی: Kristián) یک فیلم است که در سال ۱۹۳۹ منتشر شد.
۸ سپتامبر ۱۹۳۹ (۱۹۳۹-09-۰۸)

مسیحی (فیلم ۱۹۸۹). «مسیحی» (انگلیسی: Christian (1989 film)) یک فیلم است که در سال ۱۹۸۹ منتشر شد.
۱۹۸۹ (۱۹۸۹)
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

جدول کلمات

نصرانی

فارسی به عربی

مسیحی

پیشنهاد کاربران

عیسوی
ترسا
ترسی
ترسا، ارمنی، پروتستان، عیسوی، کاتولیک، نصارا، نصرانی

مسیح پرست ؛ مسیحی. پیرو حضرت عیسی ( ع ) . که دین عیسوی دارد. رجوع به مسیحی شود :
آمد آن رگزن مسیح پرست
نیش الماسگون گرفته به دست.
عسجدی.
بود دستورش آن زمان بر دست
دادگرپیشه مسیح پرست.
نظامی.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما