مسکر

/mosker/

مترادف مسکر: باده، شراب، عرق، مشروب، می، نبیذ، مستی بخش، نشئه زا

متضاد مسکر: خماربخش، خمارآلود، خمارزا

برابر پارسی: مستی ده، مستی آور، مست کن

معنی انگلیسی:
intoxicating, intoxicating drink, alcoholic liquor, intoxicating (drink)

لغت نامه دهخدا

مسکر. [ م ُ ک ِ ] ( ع ص ) آنچه سبب سکر و مستی شود. ( از اقرب الموارد ). چیزی که نوشیدنش مستی آورد. مست گرداننده. ( آنندراج ). هرچه که نشئه و مستی آرد.( غیاث ). مستی دهنده. مستی آور. مست کننده :
اینت مسکر حرام کرد چو خوک
وآنت گفتا بجوش و پر کن طاس.
ناصرخسرو.
نماند از سایر معاصی منکری که نکرد و مسکری که نخورد. ( گلستان سعدی ).

مسکر. [ م ُ س َک ْ ک َ ] ( ع ص ) نعت مفعولی از تسکیر. رجوع به تسکیر شود. || مخمور. ( از اقرب الموارد ). خمارزده و مست. ( منتهی الارب ). || مجازاً به عنوان تأکید در غضب به کار رود. ( ازیادداشت مرحوم دهخدا ). سخت خشمناک چنانکه نداند چه میگوید و چه میکند: قال احمدبن سعید مؤدب بن المعتز :... فلما اتصل الخبر بی ، جلست فی منزلی غضباناً مسکراً. ( معجم الادباء چ مارگلیوث ج 1 ص 133 ).

فرهنگ فارسی

چیزی که سکرومستی بیاوردمانندشراب وعرق وامثال آنها
( اسم ) چیزی که نوشیدنش مستی آورد مانند : شراب عرق و جز آن .

فرهنگ معین

(مُ کِ ) [ ع . ] (اِفا. ) مستی آور.

فرهنگ عمید

چیزی که سکر و مستی بیاورد، مستی آور.

گویش مازنی

/mesker/ مسگر

دانشنامه عمومی

مسکر یک منطقهٔ مسکونی در عربستان سعودی است که در استان مکه واقع شده است. [ ۱]
عکس مسکر
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلف

مترادف ها

inebriant (صفت)
مست کننده، مستی اور، مسکر

intoxicant (صفت)
مستی اور، مسکر، مکیف

پیشنهاد کاربران

مستی بخش
سکرآور
هرانچه که از راه استعمال باعث مستی یا گیچی شود. انواع دخانیاتی که باعث توهم میشود. ( گل. سیگاری. ماریجواناو. . . . )
چیزی که نکشیدن آن مستی آور است مانند شراب
مسکر به فتح میم به معنی کره استفاده می شده است.

بپرس