مسکر

/mosker/

مترادف مسکر: باده، شراب، عرق، مشروب، می، نبیذ، مستی بخش، نشئه زا

متضاد مسکر: خماربخش، خمارآلود، خمارزا

برابر پارسی: مستی ده، مستی آور، مست کن
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

intoxicating, intoxicating drink, alcoholic liquor, intoxicating (drink)

مترادف ها

inebriant (صفت)
مست کننده، مستی اور، مسکر

intoxicant (صفت)
مستی اور، مسکر، مکیف

لغت نامه دهخدا

مسکر. [ م ُ ک ِ ] ( ع ص ) آنچه سبب سکر و مستی شود. ( از اقرب الموارد ). چیزی که نوشیدنش مستی آورد. مست گرداننده. ( آنندراج ). هرچه که نشئه و مستی آرد.( غیاث ). مستی دهنده. مستی آور. مست کننده :
اینت مسکر حرام کرد چو خوک
وآنت گفتا بجوش و پر کن طاس.
ناصرخسرو.
نماند از سایر معاصی منکری که نکرد و مسکری که نخورد. ( گلستان سعدی ).

مسکر. [ م ُ س َک ْ ک َ ] ( ع ص ) نعت مفعولی از تسکیر. رجوع به تسکیر شود. || مخمور. ( از اقرب الموارد ). خمارزده و مست. ( منتهی الارب ). || مجازاً به عنوان تأکید در غضب به کار رود. ( ازیادداشت مرحوم دهخدا ). سخت خشمناک چنانکه نداند چه میگوید و چه میکند: قال احمدبن سعید مؤدب بن المعتز :... فلما اتصل الخبر بی ، جلست فی منزلی غضباناً مسکراً. ( معجم الادباء چ مارگلیوث ج 1 ص 133 ).

فرهنگ فارسی

چیزی که سکرومستی بیاوردمانندشراب وعرق وامثال آنها
( اسم ) چیزی که نوشیدنش مستی آورد مانند : شراب عرق و جز آن .

فرهنگ معین

(مُ کِ ) [ ع . ] (اِفا. ) مستی آور.

فرهنگ عمید

چیزی که سکر و مستی بیاورد، مستی آور.

گویش مازنی

/mesker/ مسگر

دانشنامه عمومی

مسکر یک منطقهٔ مسکونی در عربستان سعودی است که در استان مکه واقع شده است.
فهرست شهرهای عربستان سعودی
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

ارتباط محتوایی

مترادفباده، شراب، عرق، مشروب، می، نبیذ، مستی ب ...متضادخماربخش، خمارآلود، خمارزابرابر پارسیمستی ده، مستی آور، مست کنلغت نامه دهخدامسکر. [ م ُ ک ِ ] ( ع ص ) آنچه سبب سکر و مستی شود. ( از اقرب الموارد ) . چیزی که نوشیدنش مستی آورد. م ...فرهنگ فارسیچیزی که سکرومستی بیاوردمانندشراب وعرق وامثال آنها ( اسم ) چیزی که نوشیدنش مستی آورد مانند : شراب عرق ...فرهنگ معین(مُ کِ ) [ ع . ] (اِفا. ) مستی آور.فرهنگ عمیدچیزی که سکر و مستی بیاورد، مستی آور.دانشنامه عمومیمسکر یک منطقهٔ مسکونی در عربستان سعودی است که در استان مکه واقع شده است. فهرست شهرهای عربستان سعودی ...
معنی مسکر، مفهوم مسکر، تعریف مسکر، معرفی مسکر، مسکر چیست، مسکر یعنی چی، مسکر یعنی چه، فهرست شهرهای عربستان سعودی، مسگر، مجازات شرب خمر در قانون جدید، حد شرب خمر در قرآن، جریمه نقدی شرب خمر
برچسب ها: لغت نامه دهخدا، لغت نامه دهخدا با حرف م، فرهنگ فارسی، فرهنگ فارسی با حرف م، فرهنگ معین، فرهنگ معین با حرف م، فرهنگ عمید، فرهنگ عمید با حرف م، گویش ها و لهجه ها، گویش ها و لهجه ها با حرف م، دانشنامه عمومی، دانشنامه عمومی با حرف م، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف م
کلمه: مسکر
کلمه بعدی: مسکرات
اشتباه تایپی: ls;v
آوا: /mosker/
نقش: صفت
عکس مسکر : در گوگل
معنی مسکر

پیشنهاد کاربران

مسکر به فتح میم به معنی کره استفاده می شده است.
چیزی که نکشیدن آن مستی آور است مانند شراب
هرانچه که از راه استعمال باعث مستی یا گیچی شود. انواع دخانیاتی که باعث توهم میشود. ( گل. سیگاری. ماریجواناو. . . . )
سکرآور
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما