مسجد جامع ورامین

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

دانشنامه عمومی

مسجد جامع ورامین یا مسجد جمعهٔ ورامین مسجدی مربوط به دورهٔ ایلخانی و یکی از قدیمی ترین ساختمان های شهر ورامین است. ساخت مسجد در دورهٔ سلطان محمد خدابنده آغاز و در دورهٔ پسرش، ابوسعید بهادرخان در ۷۲۲ هجری به پایان رسید.
نقشهٔ بنا مستطیلی به ابعاد حدود ۶۶ متر در ۴۳ متر است. مسجد امروزه به شکل تقریباً کامل در میان میدانی شهری قرار دارد. نقشهٔ منظم و چهارگوشی دارد و بنای دیگری به آن متصل نیست. در سه جدارهٔ خارجی نماسازی وجود دارد ولی در جبههٔ جنوبی - قبلی نماسازی ندارد. نقشهٔ این مسجد چهارایوانی است و شامل سردر در شمال، شبستان در جنوب، رواق در شرق و غرب است. محمدکریم پیرنیا این بنا را در دسته بندی خود در سبک معماری آذری قرار می دهد. سردر مسجد بلند و کشیده به سان دیگر بناهای ایلخانی است و کاشی کاری معرق دارد. و طبق یافته های باستانشناسی احتمالاً حوض و آب انباری در جلوی ورودی مسجد قرار داشته اند. گنبدخانهٔ مسجد اتاقی مربعی شکل به ابعاد ۱۰/۵ در ۱۰/۵ متر است که به کمک فیل پوشها به هشت ضلعی، سپس شانزده ضلعی و نهایتاً به گنبد ختم می شود. گنبد و بدنهٔ گنبدخانه با آجر و گچ تزئین شده است. پیرنیا معتقد است گنبد دو پوسته بوده و پوستهٔ رویی از بین رفته و فقط پوستهٔ زیرین ( آهیانه ) باقی مانده است. رواق شرقی که یک ردیف رواق است نیز مدخلی به بیرون دارد که در قیاس با سردر اصلی، مدخلی فرعی محسوب می شود. رواق غربی اما هیچ مدخلی ندارد و از دو ردیف ستون تشکیل شده است. این رواق پیشتر کاملاً تخریب شده بوده است و در مرمت بنا دوباره ساخته شده است.
در سدهٔ ششم، خاندان ابوسعد ورامینی مسجد جامعی در ورامین ساختند ولی بنای فعلی در سال ۷۲۲ به دستور عزالدین قوهدی ساخته شد. به نظر می رسد به علت حادثه ای دچار خرابی شد و در سدهٔ نهم، امیر یوسف خواجه دستور مرمت بنا را داد. پس از آن به مدت ۵۰۰ سال در بنا ساخت و سازی نشد. به طوری که ژان دیولافوا که در دورهٔ قاجار مسجد را دیده دربارهٔ آن نوشته است که کسی در آن نماز نمی خواند و «فرنگی های کافر» می توانند آزادانه آن را تماشا کنند. این مسجد در سال ۱۳۱۰ شمسی در ایران ثبت ملی شد و حریم فعلی آن تعریف شد. در سالهای ۱۳۴۵ و ۱۳۵۴ مورد کاوش باستان شناسان قرار گرفته و در دههٔ ۶۰ بنا مرمت شد.
عکس مسجد جامع ورامینعکس مسجد جامع ورامینعکس مسجد جامع ورامینعکس مسجد جامع ورامینعکس مسجد جامع ورامینعکس مسجد جامع ورامین
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

معنی یا پیشنهاد شما