برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1640 100 1
شبکه مترجمین ایران

مستمع

/mostame'/

مترادف مستمع: سامع، شنوا، شنونده، نیوشا ، مخاطب

متضاد مستمع: متکلم، گوینده

برابر پارسی: شنوا، شنونده، نیوشنده

معنی مستمع در لغت نامه دهخدا

مستمع.[ م ُ ت َ م ِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از استماع. شنونده و گوش دارنده. (از منتهی الارب ) (از دهار). اصغاکننده. (از اقرب الموارد). گوش کننده. نیوشنده. ج ، مستمعون. رجوع به استماع شود : أم لهم سُلَّم یستمعون فیه فلیأت مستمِعُهم بسلطان مبین. (قرآن 38/52).
مستمعی گفت هان صفاوت بغداد
چند صفت پرسی از صفای صفاهان.
خاقانی.
عطار در دل و جان اسرار دارد از تو
چون مستمع نیابد پس چون کند روایت.
عطار.
وصفها را مستمع گوید به راز
تا شناسد مرد اسب خویش باز.
مولوی (مثنوی ).
مستمع چون تشنه و جوینده شد
واعظ ار مرده بود گوینده شد.
مولوی (مثنوی ).
مستمع داند به جد آن خاک را
چشم و گوشی داند او خاشاک را.
مولوی (مثنوی ).
مستمع چون نیست خاموشی به است
نکته از نااهل اگر پوشی به است.
(منسوب به مولوی ).
تنی چند برگفت او مجتمع
چو عالم نباشی کم از مستمع.
سعدی.
نگویم سماع ای برادر که چیست
مگر مستمع را ندانم که کیست.
سعدی.
فهم سخن چون نکند مستمع
قوت طبع از متکلم مجوی.
سعدی (گلستان ).
مستمع را بسی منتظر باید بود تا او تقریر سخن کند. (گلستان ).
سخن از مستمعان قدر پذیرد صائب
قطره در گوش صدف گوهر شهوار شود.
صائب.
- مستمعآزاد ؛ در تداول امروز محصلی که به میل شخصی نه طبق ضوابط تحصیلی در کلاس درس شرکت کند.
- امثال :
مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد. (امثال و حکم دهخدا).

معنی مستمع به فارسی

مستمع
شنونده، گوش دهنده، آنکه گوش می دهد
(اسم) گوش دهنده: یکی درمسجد بتطوع بانگ گفتی به آوایی که مستمعان را از او نفرت بودی . جمع : مستمعین . یا مستمع آزاد. کسی که بدون آنکه شاگرد رسمی باشد در کلاس درس یا خطابه حاضر شود و بدرس و نطق گوش دهد.

معنی مستمع در فرهنگ معین

مستمع
(مُ تَ مِ) [ ع . ] (اِفا.) شنونده . ، ~آزاد کسی که - بدون آن که شاگرد رسمی باشد - در کلاس یا خطابه حاضر شود و به درس و نطق گوش دهد.

معنی مستمع در فرهنگ فارسی عمید

مستمع
آن که گوش می دهد، شنونده، گوش دهنده.

معنی مستمع به انگلیسی

auditor (اسم)
ممیز ، مامور رسیدگی ، شنونده ، ممیز حسابداری ، مستمع
listener (اسم)
شنونده ، مستمع ، گوش دهنده

معنی کلمه مستمع به عربی

مستمع
مدقق , مستمع

مستمع را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

التن قاسمپور
شنونده
مستمعان:شنوندگان
صدرا
شنونده شنوندگان
⫁ ͩ ⷪ ᷜ ⷩ ᷝ↱ ᵏᣔᑋᣵ ̷•͜• ‌‌‌‌‌♡⸸ ֗↯⫂
مستمع بهمعنی:شنوندگان😉😊
🌸
مستمع =شنونده
🌸
مستمع=شنونده
مثال:
چنان نکند که مستمع ملول گردد
مستمع
شنوندگان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مستمر آزاد   • معنی اقرار   • مستمع آزاد به انگلیسی   • معنی اسرار   • معنی مستمع   • معنی غفلت   • مفهوم مستمع   • تعریف مستمع   • معرفی مستمع   • مستمع چیست   • مستمع یعنی چی   • مستمع یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مستمع

کلمه : مستمع
اشتباه تایپی : lsjlu
آوا : mostame'
نقش : اسم
عکس مستمع : در گوگل

آیا معنی مستمع مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )