مستمری

/mostamerri/

مترادف مستمری: جیره، حقوق، حقوق بازنشستگی، راتب، راتبه، رسم، شهریه، عطیه، ماهیانه، مشاهره، مقرری، مواجب، وظیفه

برابر پارسی: دستمزد، کارمزد، ماهانه

معنی انگلیسی:
allowance, annuity, entitlement, salary, stipend, (life -) pension, dole

لغت نامه دهخدا

مستمری. [ م ُ ت َ ] ( ع ص ) نعت فاعلی از استمراء. رجوع به استمراء شود.

مستمری. [ م ُ ت َ م ِرْ ری ] ( ص نسبی ، اِ ) آنچه به کسی از نقد یا جنس بطور استمرار ماهانه و یا سالانه دهند. ( ناظم الاطباء ). وظیفه. راتبه. راتب. ورستاد. حقوق : ارقام مناصب ، خواه به مهری که در نزد مهرداران ضبط است می رسیده یا نمی رسیده. رسوم مستمری خود را اخذ می نموده اند. ( تذکرةالملوک ص 26 ).
- مستمری خوار ؛ مستمری خور. وظیفه بگیر.
- مستمری گیر ؛ وظیفه بگیر.

فرهنگ فارسی

( صفت اسم ) آنچه از جنس و نقد که دولت سالیانه یا ماهیانه تا پایان حیات بماموران خود دهد.

فرهنگ معین

( ~. ) [ ع . ] (اِ. ) حقوق ماهیانه ، مواجب .

فرهنگ عمید

حقوق و مواجب دائمی و همیشگی، ماهیانه.

جدول کلمات

راتب

مترادف ها

allowance (اسم)
مستمری، مدد معاش، خرجی، فوقالعاده و هزینهء سفر

pension (اسم)
مستمری، پانسیون، مزد، حقوق، مقرری، حقوق بازنشنستگی

maintenance allowance (اسم)
مستمری

scholarship (اسم)
مستمری، تحقیق، فضیلت، دانش، فضل وکمال، کمک هزینه دانشجویی

studentship (اسم)
مستمری، شاگردی، تلمذ

پیشنهاد کاربران

ورستاد
اطلاع رسانی در مورد مستمری دریافتی پدرم ناصر مزارعی
بطور استمراروپی در پی تا آخر عمر=مستمری ماهانه یا سالانه و بی انقطاع
راتبه . . . . .
جامگی. . . . .
آب باریکه
لهجه و گویش تهرانی
درآمد کم و مستمر
1 - مقرری و پرداختهای منظم
2 - نوعی پرداخت بیمه بازنشستگی
با نان معلمی= با حقوق/مستمری معلمی
رستدی
جیره
راستاد، رستاد
جامگی
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٢)

بپرس