مستمری

/mostamerri/

مترادف مستمری: جیره، حقوق، حقوق بازنشستگی، راتب، راتبه، رسم، شهریه، عطیه، ماهیانه، مشاهره، مقرری، مواجب، وظیفه

برابر پارسی: دستمزد، کارمزد، ماهانه

فارسی به انگلیسی

allowance, annuity, entitlement, salary, stipend, (life -) pension, dole

مترادف ها

allowance (اسم)
مستمری، مدد معاش، خرجی، فوقالعاده و هزینهء سفر

pension (اسم)
مستمری، پانسیون، مزد، حقوق، مقرری، حقوق بازنشنستگی

maintenance allowance (اسم)
مستمری

scholarship (اسم)
مستمری، تحقیق، فضیلت، دانش، فضل وکمال، کمک هزینه دانشجویی

studentship (اسم)
مستمری، شاگردی، تلمذ

لغت نامه دهخدا

مستمری. [ م ُ ت َ ] ( ع ص ) نعت فاعلی از استمراء. رجوع به استمراء شود.

مستمری. [ م ُ ت َ م ِرْ ری ] ( ص نسبی ، اِ ) آنچه به کسی از نقد یا جنس بطور استمرار ماهانه و یا سالانه دهند. ( ناظم الاطباء ). وظیفه. راتبه. راتب. ورستاد. حقوق : ارقام مناصب ، خواه به مهری که در نزد مهرداران ضبط است می رسیده یا نمی رسیده. رسوم مستمری خود را اخذ می نموده اند. ( تذکرةالملوک ص 26 ).
- مستمری خوار ؛ مستمری خور. وظیفه بگیر.
- مستمری گیر ؛ وظیفه بگیر.

فرهنگ فارسی

( صفت اسم ) آنچه از جنس و نقد که دولت سالیانه یا ماهیانه تا پایان حیات بماموران خود دهد.

فرهنگ معین

( ~. ) [ ع . ] (اِ. ) حقوق ماهیانه ، مواجب .

فرهنگ عمید

حقوق و مواجب دائمی و همیشگی، ماهیانه.

جدول کلمات

راتب

پیشنهاد کاربران

جامگی
راستاد، رستاد
جیره
رستدی
با نان معلمی= با حقوق/مستمری معلمی
1 - مقرری و پرداختهای منظم
2 - نوعی پرداخت بیمه بازنشستگی
آب باریکه
لهجه و گویش تهرانی
درآمد کم و مستمر
جامگی. . . . .
راتبه . . . . .
بطور استمراروپی در پی تا آخر عمر=مستمری ماهانه یا سالانه و بی انقطاع
اطلاع رسانی در مورد مستمری دریافتی پدرم ناصر مزارعی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما