برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1352 100 1

مستطیلی

معنی مستطیلی به فارسی

مستطیلی
[oblong] [زیست شناسی- علوم گیاهی] ویژگی بخش یا اندامی به شکل مستطیل در گیاهان که گوشه های آن معمولاً گرد باشد
[narrowly oblong] [زیست شناسی- علوم گیاهی] ویژگی بخش یا اندامی به شکل مستطیل در گیاهان که طول آن سه برابر عرض باشد
[very narrowly oblong] [زیست شناسی- علوم گیاهی] ویژگی بخش یا اندامی به شکل مستطیل در گیاهان که طول آن شش برابر عرض باشد
[very shallowly oblong] [زیست شناسی- علوم گیاهی] ویژگی بخش یا اندامی به شکل مستطیل در گیاهان که نسبت طول به عرض آن یک به دو باشد
[very broadly oblong] [زیست شناسی- علوم گیاهی] ویژگی بخش یا اندامی به شکل مستطیل در گیاهان که نسبت طول به عرض آن یک به یک تا پنج به شش باشد
[very depressed oblong] [زیست شناسی- علوم گیاهی] ویژگی بخش یا اندامی به شکل مستطیل در گیاهان که نسبت طول به عرض آن یک به شش باشد
[shallowly oblong] [زیست شناسی- علوم گیاهی] ویژگی بخش یا اندامی به شکل مستطیل در گیاهان که نسبت طول به عرض آن دو به سه باشد
[broadly oblong] [زیست شناسی- علوم گیاهی] ویژگی بخش یا اندامی به شکل مستطیل در گیاهان که نسبت طول به عرض آن شش به پنج تا یک به یک باشد
[linearly oblong] [زیست شناسی- علوم گیاهی] ویژگی بخش یا اندامی به شکل مستطیل در گیاهان که طول آن دوازده برابر عرض باشد
مس ...

مستطیلی در جدول کلمات

ارایه مستطیلی عناصر ریاضی
ماتریس

معنی مستطیلی به انگلیسی

rectangularity (اسم)
مستطیلی
rectangular (صفت)
مستطیل ، راست گوشه ، مستطیلی ، قائم الزاویه ، بشکل راست گوشه

مستطیلی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مساحت مستطيل   • مستطیل بگو چرا   • گروه مستطیل   • طول و عرض چیست   • فرمول بدست آوردن قطر مستطیل   • موزیک ویدیو مستطیل   • مستطیل چند قطر دارد   • تعریف لوزی   • معنی مستطیلی   • مفهوم مستطیلی   • تعریف مستطیلی   • معرفی مستطیلی   • مستطیلی چیست   • مستطیلی یعنی چی   • مستطیلی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مستطیلی
کلمه : مستطیلی
اشتباه تایپی : lsjxdgd
عکس مستطیلی : در گوگل

آیا معنی مستطیلی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )