برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1457 100 1

مستراح

/mostarAh/

مترادف مستراح: آبریز، توالت، دستشویی، مبال، مبرز

برابر پارسی: آبریزاه، کنارآب، دستشویی، آبخانه، دست به آب

معنی مستراح در لغت نامه دهخدا

مستراح. [ م ُ ت َ ] (ع اِ) جای برآمدن و جای آسایش. (منتهی الارب ). جای آمدن.(ناظم الاطباء). جای آسایش و فراغت و جای راحت. (غیاث ) (آنندراج ). آسایشگاه. و رجوع به استراحة شود. || بیت الخلاء. (اقرب الموارد). آبخانه. کنیف. (دهار). جای لازم. کنار آب. (ناظم الاطباء). حَش ّ. میضاء. مبال. جائی. حاجتگاه. مبرز. متوضاء. خلاء. ادبخانه. آبشتنگاه. طهارتخانه. خلاخانه. آبریز :
بر مستراح کوپله سازیده است
بر مستراح کوپله کاشْنیده است.
منجیک.
کعبه را مستراح نیست بلی
نیست در جنت آبریزی هم.
خاقانی.
مال دنیاست سنگ استنجا
بسوی مستراح بفرستد.
خاقانی.
و آنچه ریحان و راح بود همه
ریزش مستراح بود همه
پوستی برکشیده بر سر خون
راح بیرون و مستراح درون.
نظامی (هفت پیکر ص 264).
چو مرغ از پی کوچ برکش جناح
مشو مست راح اندر این مستراح.
نظامی.
هیچ عاقل افکند دُرِّ ثمین
در میان مستراح پر چمین.
مولوی (مثنوی ).
لئیم زاده چو منعم شود از او بگریز
که مستراح چو پر گشت گنده تر گردد.
ابن یمین.
|| (ص ) کنایه از شخص میت و مرده ، بسبب آسودگی او از رنج و غم دنیا. مستریح. (اقرب الموارد).

معنی مستراح به فارسی

مستراح
جای آسایش، جای راحت، درفارسی به معنی مبال و مبرز میگویند
( اسم ) ۱- جای راحت محل آسایش . ۲ - مبال مبرز معانی لطیف آن در ری بود در صدانشانده و سبحه ای بود در مستراح فکنده ....
کسی که اط او راحت یابند . یا مستریح او مستراح منه . راحت یابند یا راحت بخشنده : وبتوبت و انابت خود را از تبعت آخر مسلم گردانی و بازرهی ..... مستریح او مستراح منه ......

معنی مستراح در فرهنگ معین

مستراح
(مُ تَ) [ ع . ] (اِ.) ۱ - جای آسایش و راحت . ۲ - مبال ، توالت .

معنی مستراح در فرهنگ فارسی عمید

مستراح
مبال، مَبرز، جایی، توالت، موضع قضای حاجت، آبریز.

معنی مستراح به انگلیسی

privy (اسم)
ضروری ، مستراح ، محرم اسرار
toilet (اسم)
ارایش ، ضروری ، مستراح ، میز ارایش ، بزک ، توالت
lavatory (اسم)
دستشویی ، مستراح
cloaca (اسم)
مجرای فاضل اب ، مستراح ، مرکز مفاسد اخلاقی
loo (اسم)
مستراح ، نوعی بازی ورق
latrine (اسم)
مستراح ، مستراح عمومی ، ابریز
restroom (اسم)
مستراح ، استراحتگاه
toilette (اسم)
ارایش ، مستراح ، میز ارایش ، بزک ، توالت
john (اسم)
مستراح

معنی کلمه مستراح به عربی

مستراح
مرحاض
بالوعة

مستراح را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

البرزا.
اصل این لغت عربی است که به پارسی سره آبخانه می شود، خلاء، بیت ألخلاء [به عربی]، پایخانه [به هندی].

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مستراح شاهین نجفی   • مستراح در جدول   • مستراب   • باشگاه ورزشی قطر   • خالق تابلوی دهقان پیر   • معنی توالت   • کیسه پول قدیم   • نحوه استفاده توالت فرنگی   • معنی مستراح   • مفهوم مستراح   • تعریف مستراح   • معرفی مستراح   • مستراح چیست   • مستراح یعنی چی   • مستراح یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مستراح
کلمه : مستراح
اشتباه تایپی : lsjvhp
آوا : mostarAh
نقش : اسم
عکس مستراح : در گوگل

آیا معنی مستراح مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران