برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1549 100 1
شبکه مترجمین ایران

مر آت ع المراه

معنی مر آت ع المراه به فارسی

مر آت ع المراه
کتابی منسوب بارسطو در باب خواص انکسار و انعکاس نور در آینه ها که وسیله حجاج بن یوسف بن مطر ( از مترجمان دوره هرون الرشید ) بعربی ترجمه شده است . نسخه ای از این کتاب که خطی است بشماره ۶٠۲۲ در کتابخانه برلن موجود است .

مر آت ع المراه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مر آت ع المراه   • مفهوم مر آت ع المراه   • تعریف مر آت ع المراه   • معرفی مر آت ع المراه   • مر آت ع المراه چیست   • مر آت ع المراه یعنی چی   • مر آت ع المراه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مر آت ع المراه

کلمه : مر آت ع المراه
اشتباه تایپی : lv Hj u hglvhi
عکس مر آت ع المراه : در گوگل

آیا معنی مر آت ع المراه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )