برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1598 100 1
شبکه مترجمین ایران

مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته

معنی مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته به فارسی

مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته
[programmed cell death] [زیست شناسی-میکرب شناسی] ← خزان یاخته ای

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• انواع مرگ سلولی   • مکانیسم آپوپتوز   • مرگ برنامه ریزی شده سلول در گیاهان   • آپوپتوز چیست   • مسیرهای آپوپتوز   • آپوپتوز ppt   • آپوپتوز pdf   • علت مرگ اور بودن سیانور   • معنی مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته   • مفهوم مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته   • تعریف مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته   • معرفی مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته   • مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته چیست   • مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته یعنی چی   • مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته

کلمه : مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته
اشتباه تایپی : lv' fvkhli vdcd anۀ dhoji
عکس مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته : در گوگل

آیا معنی مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )