برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1628 100 1
شبکه مترجمین ایران

مرگ ارجان

معنی مرگ ارجان در لغت نامه دهخدا

مرگ ارجان. [ م َ اَ ] (ص مرکب ) مرگ ارزان. مرگ ارژان. واجب القتل. مهدورالدم. مستوجب قتل. (یادداشت مرحوم دهخدا) : پس از جهت کاری که بر دست وی [ سلمان فارسی ] برفت که بزبان پارسیان مرگ ارجان خوانند یعنی موجب کشتن ، بگریخت و نیارست در ملک عجم بودن. (مجمل التواریخ و القصص ).

معنی مرگ ارجان به فارسی

مرگ ارجان
مرگ ارژان : سلمان باصل از اصفهان بود... پس از جهت کاری که بر دست وی برفت که بزبان پارسیان مرگ ( ر ) جان خوانند یعنی موجب کشتن بگریخت و نیارست در ملک عجم بودن بشام افتاد...

مرگ ارجان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مرگ ارجان   • مفهوم مرگ ارجان   • تعریف مرگ ارجان   • معرفی مرگ ارجان   • مرگ ارجان چیست   • مرگ ارجان یعنی چی   • مرگ ارجان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مرگ ارجان

کلمه : مرگ ارجان
اشتباه تایپی : lv' hv[hk
عکس مرگ ارجان : در گوگل

آیا معنی مرگ ارجان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )