برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1710 100 1
شبکه مترجمین ایران

مرصع کردن

معنی مرصع کردن به فارسی

مرصع کردن
(مصدر) جواهر نشاندن با گوهر آراستن : همچو فرعونی مرصع کرده ریش برتر از عیسی پریده از خریش ٠ ( مثنوی )

معنی مرصع کردن به انگلیسی

jewel (فعل)
مرصع کردن ، با گوهر اراستن
gem (فعل)
مرصع کردن ، جواهر نشان کردن
enchase (فعل)
قلم زدن ، نشاندن ، کار گذاشتن ، در نگین گذاشتن ، مرصع کردن
stud (فعل)
اراستن ، پر کردن ، نشاندن ، مرصع کردن ، میخ زدن
set with jewels (فعل)
مرصع کردن

معنی کلمه مرصع کردن به عربی

مرصع کردن
جوهرة , حجر کريم

مرصع کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مرصع کردن   • مفهوم مرصع کردن   • تعریف مرصع کردن   • معرفی مرصع کردن   • مرصع کردن چیست   • مرصع کردن یعنی چی   • مرصع کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مرصع کردن

کلمه : مرصع کردن
اشتباه تایپی : lvwu ;vnk
عکس مرصع کردن : در گوگل

آیا معنی مرصع کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )