برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1611 100 1
شبکه مترجمین ایران

مردم شناسی

/mardomSenAsi/

معنی مردم شناسی در لغت نامه دهخدا

مردم شناسی. [ م َ دُ ش ِ ] (حامص مرکب ) بصیرت. صاحب نظری. مردم شناس بودن. قوه ٔ تشخیص مردمان. رجوع به مردم شناس شود. || علمی است که به شرح کارهای مادی اقوام و ملل مختلف می پردازد . (لغات فرهنگستان ). مردم شناسی یا انسان شناسی ، علمی است که انسان را در سلسله ٔ حیوانات مورد مطالعه قرار میدهد واز نژادهای مختلف انسان و طرز زندگی و وضع اجتماعی مردم کشورها و اقالیم مختلف بحث میکند و آن در حقیقت تاریخ طبیعی انسان بشمار میرود. روش مردم شناسی در باره ٔ چهار مورد ذیل ممکن است به کار رود: 1 - مطالعه ٔ یک ایل. 2 - مطالعه ٔ یک دهکده یا یک جامعه ٔ روستائی. 3 - مطالعه ٔ یک قشر اجتماعی معینی از یک شهر کوچک یا قصبه یا محله ای از یک جامعه ٔ بزرگ ، مثلاً مطالعه ٔ طبقه ٔ حاکمه ٔ یک جامعه یا دانشجویان یک دانشگاه.

معنی مردم شناسی به فارسی

مردم شناسی
۱ - شناختن اخلاق و آداب مردمان .۲ ? - علمی است که انسان را در سلسل. حیوانات مورد مطالعه قرار میدهد . و از نژادهای مختلف انسان و طرز زندگی و وضع اجتماع مردم کشورها واقالیم مختلف بحث کند و آن در حقیقت تاریخ طبیعی انسان بشمار میرود . این علم شعبه ایست از زیست شناسی انسان شناسی . توضیح روش مردم شناسی دربار. چهار مورد ذیل ممکن است بکار رود : ۱- مطالع. یک ایل . ۲ - مطالع. یک دهکده یایک جامع. روستایی .۳- مطالع. یک شهر کوچک یا قصبه یا محلهای از یک شهر بزرگ . ۴ - مطالع. یک قشر اجتماعی معین از یک جامع. بزرگ مثلا مطالع. طبقهه حاکم. یک جامعه یا دانشجویان یک دانشگاه .
[anthropological linguistics] [باستان شناسی، زبان شناسی] شاخه ای از زبان شناسی که به مطالعۀ رابطۀ زبان و فرهنگ می پردازد متـ . زبان شناسی مردم شناختی
[ethnoarchaeology] [باستان شناسی] مطالعۀ ویژگی های فرهنگی جوامع کنونی با استفاده از روش های پژوهشی باستان شناختی بر مبنای شیوه های تولید مواد فرهنگی
[palaeoethnology] [باستان شناسی] مطالعات مردم شناختی دربارۀ شیوۀ زندگی و رفتار جوامع گذشته
این موزه در ۱۳۱۵ ه.ش . تاسیس یافت و هدف آن معرفی زندگی طبقات مختلف مردم ایران از دو قرن پیش تا امروز و آثار هنری و صنایع دستی و نوع کار و پیشه های آنان میباشد .

معنی مردم شناسی در فرهنگ معین

مردم شناسی
( ~ . ش )(حامص .) ۱ - شناختن اخلاق و آداب مردمان . ۲ - علمی است که انسان را در سلسلة حیوانات مورد مطالعه قرار می دهد و از نژادهای مخلف انسان و طرز زندگی و وضع اجتماعی مردم کشورها و اقالیم مختلف بحث می کند و آن در حقیقت تاریخ طبیعی انسان به شمار می رود.

معنی مردم شناسی در فرهنگ فارسی عمید

مردم شناسی
۱. شناختن مردم.
۲. علمی که دربارۀ اقوام و نژادهای مختلف و اعمال، اخلاق، و آثار آن ها بحث می کند، آنتروپولوژی.

مردم شناسی در دانشنامه اسلامی

توجه به واقعیت دین ، آن گونه که در ذهن و رفتار دین داران نمودار می شود، در تحقیقات دین پژوهانه جدید، از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
شناخت دین در جوامع صنعتی مدرن، دانش جامعه شناسی دین را پدید آورده و فهم دین در جوامع سنتی توسعه نیافته، به پیدایش علم مردم شناسی ( انسان شناسی ) دین انجامیده است.
عقاید و اعمال دینی
موضوع تحقیق در هر دو رشته علمی مذکور، دین ـ و یا باورها و عقاید دینی، اعمال، آداب ، رسوم و شعائر دینی ـ عینیت یافته و خارجیت یافته در اذهان و اعمال گروه و یا جامعه معین مورد مطالعه است؛ یعنی آنچه در عرف و فهم عمومی به عقاید و اعمال دینی نامیده می شود و نه آنچه توسط متکلمان، متالهان و مبلغان دینی به عنوان دین حق و ثابت ، وحی منزل تلقی می گردد. بنابراین موضوع تحقیق از یک طرف خاص و جزیی است و به همین جهت دارای زمان و مکان است، مثلا دین در جمهوری اسلامی ایران ، دین در ژاپن معاصر و نظایر آن که به سرزمین خاص و جامعه معین و عصر و دوره مشخصی محدود می شود و از طرف دیگر، عاری از هرگونه ارزش ویژه و خصوصیات متمایز برتر است، درست همانند سایر پدیده ها و واقعیت های اجتماعی که برای جمع و جامعه، اموری طبیعی و معمول قلمداد می شوند. برای فهم و شناختن چنین واقعیت های دینی خاص و جزیی، از روش های کمی و کیفی رایج در سایر عرصه های علوم اجتماعی استفاده می شود... این روش ها دینی را که در جمع نهادینه شده و به وسیله افراد جامعه ـ چه جامعه توسعه یافته و چه جامعه توسعه نیافته ـ به طور مرتب در روز ، شب ، هفته ، ماه و سال ممارست می شود، مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار می دهند.
انسان شناسی
انسان شناسی یکی از شاخه های علوم اجتماعی است که در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی و همزمان با جامعه شناسی ابداع شد. این علم، که انسان را به مثابه موجودی واحد مورد بررسی قرار می دهد، از دهه شصت قرن بیستم به این سو، با دو رویکرد متفاوت مطرح شد. انسان شناسی زیستی یا طبیعی به بررسی سرنوشت زیستی انسان می پردازد و بعد بیولوژیکی و زیستی او را مورد مطالعه قرار می دهد، ولی انسان شناسی فرهنگی یا اجتماعی، به بررسی و شناخت انسان به مثابه یک موجود فرهنگی اقدام می کند.
انسان شناسی دینی
...
...

مردم شناسی در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:انسان شناسی

مردم شناسی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی باقری
مردم شناسی :مردم شناسی علمی است که درباره شناخت مردم بررسی میکند و درباره محل و زمان زیست و شکل و قیافه و انواع نژادهای انسانی و تفاوت میان آنها گفتگو می نماید.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مردم شناسی چیست   • انسان شناسی pdf   • رشته مردم شناسی   • مردم شناسی ایران   • مردم شناسی و فرهنگ   • انسان شناسی فلسفی   • کتاب مردم شناسی   • انسان شناسی در قرآن   • معنی مردم شناسی   • مفهوم مردم شناسی   • تعریف مردم شناسی   • معرفی مردم شناسی   • مردم شناسی یعنی چی   • مردم شناسی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مردم شناسی

کلمه : مردم شناسی
اشتباه تایپی : lvnl akhsd
آوا : mardomSenAsi
نقش : اسم
عکس مردم شناسی : در گوگل

آیا معنی مردم شناسی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )