برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1405 100 1

مذهب

/mazhab/

مترادف مذهب: آیین، دین، روش، سنت، شرع، شریعت، طریقه، طریقت، کیش، مسلک، مشرب، نحله | زراندود، مطلا

متضاد مذهب: مفضض

برابر پارسی: کیش، روش، آیین، دین، راه

معنی مذهب در لغت نامه دهخدا

مذهب. [ م َ هََ ] (ع اِ) در اصطلاح علم کلام اسلامی ، طریقه ای خاص در فهم مسائل اعتقادی ، خاصه امامت که منشاء اختلاف در آن توجیه مقدمات منطقی و یا تفسیر ظاهر کتاب خداست ، مانند مذهب شیعه ٔ امامی ، اشعری ، معتزلی و ماتریدی و در اصطلاح فقهی روش خاص در استنباط احکام کلی فرعی از ظاهر کتاب و سنت مانند فقه مذهب شیعه ، حنفی ، مالکی ، حنبلی و غیره : در این که گفتم ، معما و تأویل نیست به هیچ مذهب از مذاهب. (تاریخ بیهقی ص 318). سلطان محمود (رض ) گفت مذهب راست از آن امام بوحنیفه رحمه اﷲ قبایان دارند. (تاریخ بیهقی ص 205) مذهب ایشان آن است که نماز نگزارند و روزه ندارند و غسل جنابت نکنند. (تاریخ بخارا ص 88، از فرهنگ فارسی معین ). هر طایفه ای که دیدم در ترجیح دین و تفضیل مذهب خویش سخنی میگفتند. (کلیله و دمنه ).
من برون آیم به برهانها ز مذهبهای بد
پاکتر ز آن کز دم آتش برون آید ذهب.
ناصرخسرو.
خلقی ازین شد به سوی مذهب مالک
قومی از آن شد به سوی مذهب نعمان.
ناصرخسرو.
نگه کن که چون مذهب ناصبی
پر از باد و دود است و پر میغ و غم.
ناصرخسرو.
در بیان این سه کم جنبان لبت
از ذهاب و از ذهب وز مذهبت.
مولوی.
|| روش. طریقه. طریقت. شیوه. مسیر. راه و رسم. پیشه :
علم و عمل مذهب من است و تو می
علم نجوئی که گاوبی عملی.
ناصرخسرو.
تو گوئی که چون و چرا را نگویم
همین است نزدیک من مذهب خر.
ناصرخسرو.
یک دوست بسنده کن که یک دل داری
گر مذهب عاشقان عاقل داری.اهمال را در مذهب حمیت رخصت نمی بینم. (کلیله و دمنه ).
عشق آمد و جام جام درداد
ز آن می که خلاف مذهب آمد.
خاقانی.
عشقی که دل اینچنین نورزد
در مذهب عشق جو نیرزد.
نظامی.
ستم در مذهب دولت روا نیست
که دولت با ستمکار آشنا نیست.
نظامی.
مذهب عاشق ز مذهبها جداست
عاشقان را مذهب و ملت خداست.م ...

معنی مذهب به فارسی

مذهب
راه وروش، طریقه، مذاهب جمع، طلاکاری شده، زرکوبی شده، زراندود
( اسم ) طلا کاری شده زراندود : سلطان ... ابوالعلائ را با جامه و استری بازین مذهب با ساخت و افسار زر از بارگیران خاص بداد . توضیح ساخت درمتن چاپی ساجب چاپ شده .
طلا کاری کننده
لقب رئیس تذهیب کاران
شیعه
عقیده تعدادی از فلاسفه که حقیقت و واقعیت را فقط در وجود خدا میجویند.
عمل مذهب
بر حسب عقیده امامیه علاوه بر توحید و نبوت و معاد که از اصول دین اسلام بشمار میروند به دو اصل دیگر نیز باید اعتقاد داشت که عبارتند از عدل و امامت .
( صفت ) بد کیش بد دین ملحد .
کنایه از حنفی - شافعی - مالکی - حنبلی .
مراغد چهار مذهب اسلام است نزد اهل سنت: حنفی شافعی مالکی حنبلی .
بغدادی فرزند استاد قوام الدین بغدادی در فن مذهبی بی نظیر بود
کسی که مذهب و آئین خارجی دارد طرفداران مذهب خوارج پیروان آئین خارجیان .
هفت امامی
( صفت ) کسی که پیرو طریقه شافعی است .
( صفت ) آن که طبیعت ...

معنی مذهب در فرهنگ معین

مذهب
(مَ هَ) [ ع . ] (اِ.) ۱ - دین ، آیین . ۲ - راه ، روش . ج . مذاهب .
(مُ ذَ هَّ) [ ع . ] (اِمف .) زر اندود شده .

معنی مذهب در فرهنگ فارسی عمید

مذهب
زراندود، طلاکاری شده، زرکوبی شده.
۱. راه وروش، طریقه.
۲. هریک از فرقه ها و گرایشات دینی با مجموعه ای از آیین ها و آموزه ها.
دوتن که دارای یک مذهب باشند، هم کیش.

مذهب در دانشنامه اسلامی

مذهب
«مذهب» به معنای راه و روش است و در مفهوم دینی، به مسیر اعتقادی افراد، مذهب گفته می شود. در این تعریف، می توان مذهب را در ارتباط با اصل دین هم به کار برد، به عنوان نمونه، پیامبر (صلی الله علیه وآله)، بنیان گذار مذهب اسلام بوده است، اما اکنون در مورد اصل اسلام از واژه «دین» و یا «آیین» استفاده می شود.
مذهب در گذشته به مکتبهای فکری درون یک دین (مانند مذاهب چهارگانه یا پنجگانه فقه اسلامی ) اطلاق می شد.در مغرب زمین ، واژه ((Religion)) به معنای مکتبهای درون یک دین و به معنای خود دین به کار می رود و حدود نیم قرن است که متجددان کشور ما تحت تاءثیر این موضوع ، کلمه مذهب را به هر دو معنا استعمال می کنند.
مذهب در زبان عربی و فارسی
این اصطلاح در زبان عربی و فارسی به دو مفهوم بکار رفته است. الف : مفهوم خاص که عبارتست از شاخه ای مخصوص از دین مانند مذاهب شیعه و تسنن نسبت به دین اسلام . ب : مفهوم عام و کلی که با مفهوم دین مترداف و همسان است. چنانکه گفته می شود مذاهب اسلام و مذهب زرتشت که مقصود دین اسلام و دین زرتشت می باشد.
نظر شهید مطهری
استاد مطهری می گوید: اسلام به حکم اینکه مذهب است و به حکم اینکه دین خاتم است بیش از هر مذهب آسمانی دیگر برای بر پاداشتن عدالت اجتماعی آمده است چنانچه در آیه ۲۵ سوره حدید به این مسئله اشاره می کند و هدف اسلام نجات محرومان و مستضعفان و نبرد و ستیز با ستم پیشیگان است.
منبع
...
اباضیه، یکی از فرقه های معتدل خوارج و پیروان عبداللّه بن اباض مقاعسی تمیمی (متوفی۸۶هـ)می باشد.
اباضیه تنها فرقه باقی مانده از فرقه های خوارج است که در حال حاضر پیروانی در کشورهای عمان، زنگبار و شمال آفریقا، الجزایر، لیبی و تونس دارد، چنان که مذهب رسمی کشور عمان، اباضی است.
دراسات عن الاباضیه، نامی عمرو خلیفه، ج۱، ص۳۳، تحقیق: محمد صالح ناصر،، دارالمغرب الاسلامی، بیروت، ۲۰۰۱م.
اباضیه به فتح و کسر همزه خوانده شده است و به ضم همزه (أُباض) قریه واقع در یمامه، سرزمینی در عربستان امروزی است
کتاب المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار، مقریزی تقی الدین ابوالعباس احمد بن عل ...


مذهب در دانشنامه ویکی پدیا

مذهب
مذهب در اصطلاح علم کلام اسلامی، طریقه ای خاص در فهم مسائل اعتقادی، خاصه امامت که منشأ اختلاف در آن توجیه مقدمات منطقی یا تفسیر ظاهر کتاب الهی است، مانند مذهب شیعهٔ دوازه امامی، اشعری، معتزله و ماتریدی و در اصطلاح فقهی روش خاص در استنباط احکام کلی فرعی از ظاهر کتاب و سنت مانند فقه مذهب شیعه، حنفی، مالکی، حنبلی و غیره است.
مذهب در گذشته به مکتب های فکری درون یک دین (مانند مذاهب چندگانه فقه اسلامی) اطلاق می شد. در مغرب زمین، واژه Religion به معنای مکتب های درون یک دین و به معنای خود دین به کار می رود. حدود نیم قرن است که در ایران تحت تأثیر این موضوع، کلمه مذهب را به هر دو معنا استعمال می کنند. این اصطلاح در زبان عربی و فارسی به دو مفهوم بکار رفته است.
بر این اساس مذهب را می توان هر یک از شاخه های دینی هم معنی کرد.
در ادبیات فارسی در بسیاری از منابع مذهب به معنی روش و پیشه، راه ورسم و طریقت فکری نیز به کار رفته است.
مذهب (انگلیسی: Religion) فیلمی هندی در سبک درام است که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به پانکاج کاپور اشاره کرد.
۸ ژوئن ۲۰۰۷ (۲۰۰۷-06-۰۸)
مذهب سُنّی یکی از مذاهب دین اسلام است. اهل سنت و جماعت معتقدند که محمد، پیامبر اسلام، پس از خود جانشینی تعیین ننموده است. باوجود این، احادیث پیامبر همچون حدیث منزلت و حدیث ثقلین و وقوع غدیر خم را رد نمی کنند، ولی مناسبت آن ها را در مورد تعیین جانشینی علی بن ابی طالب تأیید نمی نمایند و معتقدند باید مسلمانان با تشکیل شورا یکی از افراد جامعه را به عنوان خلیفهٔ خود برگزینند ، هر چند که برای تعیین خلفای بعدی، این اصل زیر پا گذاشته شد و اجماع صورت نگرفت. از این رو پس از درگذشت محمد و قبل از تدفین وی، نخست با تشکیل شورا در سقیفه بنی ساعده، با اینکه همهٔ مسلمانان یا نمایندگان همهٔ مسلمانان در شورا شرکت نداشتند (از جمله عباس عموی پیغمبر و علی بن ابیطالب داماد ایشان)، طبق سنت شورا و بیعت، ابوبکر را ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

مذهب در دانشنامه آزاد پارسی

به معنی راه و روش و مشرب و مکتب. اصطلاحی در ادیان به معنای شاخه ها و گرایش های سازمان یافتۀ درون دینی که در مسائل کلامی یا فقهی با دیگر شاخه ها تفاوت دارند. بزرگ ترین مذاهب در اسلام دو مذهب شیعه و سنی اند که هریک شاخه های فرعی کوچک تری نیز دارند. اختلاف اصلی این دو در معنای خاصی است که شیعیان از امامت در نظر دارند و اهل سنت آن را نمی پذیرند. شیعیان با اختلافاتی که در تعیین امام میانشان پیش آمد به مذاهب بزرگ اثنی عشریه، اسماعیلیه و زیدیه تقسیم شدند. مذاهب مهم کلامی مسلمانان معتزله، اشاعره، و ماتُریدیه هستند. مذاهب مهم فقهی نیز با انتساب به پیشوایانشان جعفری، مالکی، حنفی، حنبلی و شافعی هستند که همه جز مذهب جعفری سنی اند. در علوم اسلامی علمی که به توصیف و بیان عقاید مذاهب و مکاتب بشری می پردازد علم ملل و نحل نام دارد. گاهی مکتب های فلسفی را نیز به مذهب تعبیر می کنند مانند مذهب اصالت تجربه.

ارتباط محتوایی با مذهب

مذهب در جدول کلمات

مذهب
دین
مذهب فلسفی چین
تایو
مذهب و شریعت
دین
مذهب و طریقه
مسلک
بانی مذهب بودا
گوتامابودا
بانی مذهب پروتستان
لوتر
قومی از هندوان دارای مذهب وشــنو
سیک
هر مذهب و آیینی که قائل به دو ا صل و مبدأ باشد
دوالیسم
هر مذهب و آیینی که قائل به دو اصل و مبدآ باشد
دوالیسم
هم مذهب و مسلک
هم کیش

معنی مذهب به انگلیسی

sect (اسم)
فرقه ، قسمت ، دسته ، بخش ، مذهب ، حزب ، دسته مذهبی ، مکتب فلسفی
faith (اسم)
پیمان ، اعتماد ، دین ، اعتقاد ، باور ، عقیده ، ایمان ، کیش ، مذهب
religion (اسم)
دین ، کیش ، مذهب ، ایین
denomination (اسم)
پول ، مذهب ، نام گذاری ، تسمیه ، لقب یا عنوان ، واحد جنس
illuminator (اسم)
مذهب
gilder (اسم)
مذهب
gilded (صفت)
مذهب ، طلاکاری شده ، مطلا
illuminated (صفت)
مذهب ، روشن شده ، اشراقی

معنی کلمه مذهب به عربی

مذهب
دين , طائفة
بوذية
البوذية
طبيعية

مذهب را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی باقری
مذهب DENOMINATION :[اصطلاح جامعه شناسی] فرقه ای دینی که پویایی احیاگرایانه ی خود را از دست داده و به صورت یک هیأت نهادی شده در آمده است و تعداد قابل توجهی از افراد از آن پیروی می کنند.
منبع https://rasekhoon.net
حمیدرضا دادگر_فریمان
آیین، دین، روش، سنت، شرع، شریعت، طریقه، طریقت، کیش، مسلک، مشرب، نحله | زراندود، مطلا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مذهب در جدول   • مذهب اسلام   • معنی مذهب   • نام دیگر مذهب   • انواع مذهب   • مذهب ایرانی   • مذهب چیست   • تعریف مذهب   • مفهوم مذهب   • معرفی مذهب   • مذهب یعنی چی   • مذهب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مذهب
کلمه : مذهب
اشتباه تایپی : lbif
آوا : mazhab
نقش : اسم
عکس مذهب : در گوگل

آیا معنی مذهب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )