برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1433 100 1

مذنب


مترادف مذنب: اثیم، خاطی، گناهکار، مجرم، معصیت کار

متضاد مذنب: معصوم

معنی مذنب در لغت نامه دهخدا

مذنب. [ م ُ ن ِ ] (ع ص ) گنه کار. (منتهی الارب ). گناه کننده. (آنندراج ). گناهکار. (غیاث اللغات ) (ناظم الاطباء). خطاکار. (ناظم الاطباء). که مرتکب گناه شود. (از متن اللغة). که صاحب گناه گردد. (متن اللغة) (از اقرب الموارد). بزهکار. مجرم اثیم. تبه کار. بزه مند. عاصی.

مذنب. [ م ِ ن َ ] (ع اِ) کفلیز. (منتهی الارب ). کفچلیز. (از مهذب الاسماء). مغرفة. (متن اللغة) (اقرب الموارد). کفگیر. (ناظم الاطباء) (یادداشت مؤلف ). ج ، مذانب. || آبراهه بسوی زمین یا در پستی. (منتهی الارب ). رهگذر آب در نشیب. (مهذب الاسماء). مسیل میان دو بلندی از زمین. کانال. ترعه. (یادداشت مؤلف ). مسیل بین دو تپه یا مسیل آب به سوی زمین. (از متن اللغة) (از اقرب الموارد). ج ، مذانب. || نهری که از مرغزار بجانب دیگر رود. (منتهی الارب ) (از متن اللغة) (از اقرب الموارد). جوی خرد. (یادداشت مؤلف ). ج ، مذانب.

مذنب. [ م ُ ذَن ْ ن َ ] (ع ص ) دم دار. دنباله دار. (یادداشت مؤلف ). رجوع به مُذَنَّبَة شود. || خرمای نیم پخته. (از مهذب الاسماء). غوره ٔ خرما که رسیدگی و پختگی در آن از طرف دمش ظاهر شود. (از بحر الجواهر). رجوع به مُذَنِّب شود.

مذنب. [ م ُ ذَن ْ ن ِ ] (ع ص ) غوره ٔ خرمای نیم رس که از دنباله رسیدن آغاز کند. (ناظم الاطباء). غوره ٔ خرما که رطب شدن گیرد. (آنندراج ) (از منتهی الارب ). غوره ٔ خرما که از طرف دم شروع به رسیدن و پخته شدن کند. نعت فاعلی است از تذنیب. رجوع به تذنیب و نیز رجوع به تذنوب شود. || ماده شتری که از شدت درد زه دم خود را دراز کند. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (از متن اللغة).

معنی مذنب به فارسی

مذنب
دم دار، دنباله دار
( اسم و صفت ) دمدار دنبالهدار .
غوره خرما که رطب شدن گیرد

معنی مذنب در فرهنگ معین

مذنب
(مُ نِ) [ ع . ] (اِفا.) گناهکار.

معنی مذنب در فرهنگ فارسی عمید

مذنب
غورۀ خرما.
گناهکار.

مذنب را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مذنب   • مفهوم مذنب   • تعریف مذنب   • معرفی مذنب   • مذنب چیست   • مذنب یعنی چی   • مذنب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مذنب
کلمه : مذنب
اشتباه تایپی : lbkf
عکس مذنب : در گوگل

آیا معنی مذنب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )