مذحج

لغت نامه دهخدا

مذحج. [ م َ ح ِ ] ( اِخ ) نام قبیله ای است از یمن. ( الانساب سمعانی ). مالک وطی ، بدان جهت که مادر آنان پس از مرگ شوی همت بر پروردن دو فرزند خود گماشت و بزنی کسی در نیامد. ( لسان العرب ). مذجح و اسم او مالک است. ابن أدربن زید از قبیله کهلان ، جد جاهلی یمانی کهنی است از قحطانیه. ( از الاعلام زرکلی ج 8 ص 80 ). رجوع به جمهرة الانساب ص 381 و 459 و مأخذ مذکور در الاعلام شود. || نام پشته ای است ، و مالک مذحجی و طیب مذحجی منسوبند بدان پشته ، از آن رو که مادر آنان را نزدیک آن پشته زاده است. ( یادداشت مؤلف ). رجوع به الاعلام زرکلی ج 8 ص 81 شود.

فرهنگ فارسی

قبیله ای از یمن

دانشنامه آزاد فارسی

مُذحَج
قبیلۀ عرب قحطانی، از نسل کهلان بن سبا و فرزندان مالک بن ادد موسوم به مذحج، مرکب از طوایف متعدد. این طوایف عبارت اند از بنی عنس که عمار یاسر از آنان بود؛ بنوسعد العشیره، مشتمل بر بنوجعفی/حکیمان و بنی صعب بن عشیره که ابونواس شاعرِ مشهور از موالی بنوجعفی و هانی بن عروه هم پیمان معروف مسلم بن عقیل در کوفه، از بنی صعب بن عشیره بود؛ بنی خالد موسوم به نخع، مشتمل بر بنوعبدالمدان و بنوحماس بن ربیعه. بنوحارث، مرکب از آل ابی فراس و آل مهلهل از اعراب شهر حله و بنوصهبان. مالک اشتر از نخعیان بود. به نوشته کتاب فصول الفخریه، طایفۀ کردان جاوان از نسل ابراهیم بن مالک اشتر بودند. کمیل بن زیاد از یاران مشهور امام اول شیعیان از این طایفه بود. مذحج ها در جنگ های عراق و فتح آن در ۱۴ق، جنگ های امام اول با معاویه در ۳۷ق، نهضت مختار ثقفی در ۶۶ق و چند حادثۀ مهم دیگر در قرون اول و دوم هجری شرکت داشتند.

پیشنهاد کاربران

باعث افتخارمه ک زاده از طایفه مذحج هستم و هم ازخانواده پدری و مادری هردو مذحجی هستن. . . . . ارادتمند شما مهدی ابن حسن ابن عبد النیسی
باعث افتخار ماست که ریشه ای کهن و شجره ای باا صالت داریم .
ازاینکه از قبیله مذحجیاهستم به خودم میبالم
یهل تنشد علینه من زمان الساس
مالک ذاک جدنه و هانی الفراس
تاریخ العرب یشهد احنه البالکلایف راس
افتخار میکنم که مذحجی هستم
به طیفه خود وقوم عرب وتمام اقوام شریف ایران احترام قائلم درود بر همگی
ب قیبله خودم هم درگذشته وهم حال افتخارمیکنم جدم هانی باافتخار و در راه امام حسین شهیدشد. . الان هم مذحج مردان و زنان غیور بسیار دارد
ازمذحجیان هستم ودرگذشته، حال و آینده به اصل و نسب و قبیله خود افتخار می کنم
به قبیله خودم افتخارمیکنم چونکه پیامربه بهشت بشارت داده شده
مَذْحِج بروزن مسجد و صاحب قاموس ( کتاب لغت ) وبه معنای اعجازبرانگیز میباشد، سه برادر بنامهای طئ ﺀِ - مراد - اَلاَشعر ، ونام پدر اَدَد ، وقبل ازمذحج تاحضرت آدم ( س ) ، دو پیامبربود، حضرت نوح ( ع ) ونبی
...
[مشاهده متن کامل]
ٱللّه اِدریس، وطوایفی مانند: اشتری ، لرکی ، قنواتی، کردونی ، رحیم ، ووو - مذحج در واقعه عاشورا درمیان هفتادو دوتن شهید مقام سوّم شهداﺀواز شهدای پیشاهنگ روزقبل ازعاشورا حضرت هانی ابن عُروة که درجنگ اُحدهمراه پیامبر ( ص ) ودرجنگ خندق باحضرت علی ( ع ) ودر راه امام حسین ( ع ) بشهادت رسید، اولین شهداﺀ صدراسلام یاسروسمیه ( س ) و شهیدان ( مالک اشترواویس قرنی و میثم تمار و عمارابن یاسر ) …. . انشاﺀا… وباتوکل به خداوندمتعال" رحمات والطاف خداوند اُمَّت رسول ٱللَّه ( ص ) "را برکفّار و ظالمان بی دین وایمان پیروز بگرداند، آمین یاربَّ العالمین والسلام/

من از طایفه خودم بسیار راضی هستم وبه این قبیله افتخار میکنم هم حال وهم گذشته
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١١)

بپرس