برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1381 100 1

مدارس نظامیه

معنی مدارس نظامیه به فارسی

مدارس نظامیه
نام مدارسی که بامر خواجه نظام الملک وزیر مشهور سلاجقه در شهرهای مختلف احداث شده است . اهمیت این مدارس بحدی است که بعضی از مولفان قدیم را باشتباه افکنده و بر آن داشته است که نظام الملک را نخستین بانی این مدارس در اسلامبشمرند. بعضی ازنویسندگان قدیم هم معترض این موضوع شده و وجود این قبیل مدارس را پیش از نظام الملک فراموش نکرده اند . سبکی .

مدارس نظامیه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مدرسه نظامیه نیشابور   • نظامیه اصفهان   • عکس مدرسه نظامیه بغداد   • عکس مدارس نظامیه   • استادان مدارس نظامیه   • وظیفه ی قوه ی مقننه   • نظامیه ها   • نظامیه های نیشابور   • معنی مدارس نظامیه   • مفهوم مدارس نظامیه   • تعریف مدارس نظامیه   • معرفی مدارس نظامیه   • مدارس نظامیه چیست   • مدارس نظامیه یعنی چی   • مدارس نظامیه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مدارس نظامیه
کلمه : مدارس نظامیه
اشتباه تایپی : lnhvs kzhldi
عکس مدارس نظامیه : در گوگل

آیا معنی مدارس نظامیه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )