برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1395 100 1

مختصات قائم هم آنتروپی

معنی مختصات قائم هم آنتروپی به فارسی

مختصات قائم هم آنتروپی
[isentropic vertical cooardinate] [علوم جَوّ] مختصات قائم مدل های جوّی که به صورت دمای پتانسیلی در جوّ مدل تعریف می شود

مختصات قائم هم آنتروپی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مفهوم انتروپی در ترمودینامیک   • انرژی آزاد گیبس   • آنتروپی و قانون دوم ترمودینامیک   • قانون اول ترمودینامیک   • انتالپی   • معنی مختصات قائم هم آنتروپی   • مفهوم مختصات قائم هم آنتروپی   • تعریف مختصات قائم هم آنتروپی   • معرفی مختصات قائم هم آنتروپی   • مختصات قائم هم آنتروپی چیست   • مختصات قائم هم آنتروپی یعنی چی   • مختصات قائم هم آنتروپی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مختصات قائم هم آنتروپی
کلمه : مختصات قائم هم آنتروپی
اشتباه تایپی : lojwhj rhml il Hkjv,~d
عکس مختصات قائم هم آنتروپی : در گوگل

آیا معنی مختصات قائم هم آنتروپی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )