برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1407 100 1

مختصات بیضی واری

معنی مختصات بیضی واری به فارسی

مختصات بیضی واری
[ellipsoidal coordinates] [ریاضی] مختصاتی برای نقطه در فضا که به وسیلۀ رویه های درجۀ دوم هم کانون معین می شوند

مختصات بیضی واری را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مختصات بیضی واری   • مفهوم مختصات بیضی واری   • تعریف مختصات بیضی واری   • معرفی مختصات بیضی واری   • مختصات بیضی واری چیست   • مختصات بیضی واری یعنی چی   • مختصات بیضی واری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مختصات بیضی واری
کلمه : مختصات بیضی واری
اشتباه تایپی : lojwhj fdqd ,hvd
عکس مختصات بیضی واری : در گوگل

آیا معنی مختصات بیضی واری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )